nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Foto: Adobe Stock

Chefen viktigast vid valet av arbetsgivare

En bra chef och trevliga kollegor är de viktigaste faktorerna när studenter och akademiker i Sverige i början av karriären ska välja arbetsgivare. Det visar årets upplaga av Young Professional Attraction Index, YPAI.

Det handlar om en nationell undersökning som Academic Work tar fram årligen tillsammans med Kantar Sifo.

– Det råder hård konkurrens om kandidaterna just nu och syftet med undersökningen är att skapa insikter kring hur arbetsgivare kan bli mer attraktiva och framgångsrika i sina rekryteringar, men också med att utveckla befintliga medarbetare, berättar Isabelle Ahlman, Insights Manager på Academic Work.

Undersökningen görs bland studenter och akademiker i början av sina karriärer, så kallade ”young professionals”. I årets mätning, den fjärde i ordningen, svarade närmare 14 000 personer på frågor om hur de ser på arbetslivet och framtida arbetsgivare. Förra årets etta ”Bra chef och bra ledarskap” får i år sällskap i toppen av kategorin ”Trevliga kollegor och bra stämning” som båda kammar hem en förstaplats när Academic Work frågat vad som är viktigast vid val av arbetsgivare eller arbetsplats. 6 av 10 tycker att dessa två faktorer är viktigast.

– Vi ser att chefen har en central roll i många av de frågor som young professionals värderar högt i mätningen. Ledarskapet påverkar till exempel hur de anställda ser på sin chans till utveckling och hur stämningen är mellan kollegorna. Med det i åtanke är det inte konstigt att chefen anses vara det allra viktigaste på arbetsplatsen, säger Isabelle Ahlman.

Markus Åberg, People Plan Specialist på Academic Work, betonar att det som arbetsgivare idag är viktigt att skapa rätt företagsvärderingar för att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke, något som kan bli ännu starkare genom att lyfta en ledare som representerar företagets kultur.

– Företagen på topp 10 listan över högst ansedda arbetsgivare har just det gemensamt. Nästan samtliga har en offentlig ledare som är representant för företagets värderingar och som är duktig på förmedla företagets historia, säger han.

Läs mer: Listan med Sveriges mest ansedda arbetsgivare

Nytt i årets undersökning är att kategorierna ”Eget ansvar och egna beslut”samt ”Nytänkande och framgångsrik arbetsgivare” tar sig in bland de tio vanligaste svaren på frågan vad som lockar mest hos en potentiell ny arbetsgivare. Och på på frågan ”Vad motiverar dig att göra det lilla extra?” svarar de allra flesta ”Känslan av meningsfullhet”. 

– Det är tydligt att dagens young professionals vill uppleva att deras arbete gör skillnad. De vill känna att deras arbete är värdefullt för företaget, men även att de på sin arbetsplats kan vara med och åstadkomma förändring i samhället. Det är chefens uppgift att förmedla den känslan till sina anställda och se till så att alla blir sedda, avslutar Markus Åberg.

Vad är viktigast för dig hos en arbetsgivare eller när du väljer arbetsplats?

1. Bra chef och ledarskap = 60%

1. Trevliga arbetskollegor och bra stämning = 60%

3. Bra lön och förmåner = 58%

4. Goda utvecklingsmöjligheter = 47%

5. Utmanande arbetsuppgifter = 44%

6. Flexibel arbetsplats och arbetstid = 42%

7. Eget ansvar och egna beslut = 30%

8. Företagets värderingar och kultur = 29%

8. Geografiskt läge/närhet till hemmet = 29%

10. Nytänkande och framgångsrik arbetsgivare = 16%

Vad motiverar dig mest att göra det lilla extra?

1. Känslan av meningsfullhet = 34%

2. Utveckling i form av nya arbetsuppgifter/ ny roll = 21%

3. Möjlighet till bonus/ högre lön = 20%

4. Bekräftelse/ feedback från chef och kollegor = 16%

5. Kompensation i form av ledig tid = 7%

Fler nyheter

Sälja företaget och säkra framtiden

Krönika

Att släppa taget om sitt företag – sin egen baby – är allt annat än lätt. Det är oundvikligt att man som ägare förr eller senare ställs inför frågan: Vem ska ta över rodret när jag inte längre vill vara vd?

Prisad för sitt starka ledarskap

Kristina Fransson, Orkla Foods Sverige, har fått priset Årets Supply Chain Professional som delas ut av Silf och Accenture till den supply chain- eller inköpschef som åstadkommit framstående mätbara resultat av förändringsarbeten som väsentlig påverkat företagets resultat.

Medarbetare positiva till AI

En enkät genomförd på uppdrag av it-företaget Fujitsu visar att hela åtta av tio av anställda på medelstora företag från sju länder och regioner, däribland Norden, ställer sig positiva till AI som en positiv kraft som kan underlätta arbetsvardagen.

Ingen press på vd:n kring digitalisering

Bara en fjärdedel av svenska vd:ar upplever påtryckningar ifrån styrelsen när det kommer till digitaliseringen av verksamheten. Detta trots att nästan 30 procent av de undersökta bolagen helt saknar en formaliserad plan för den digitala omställningen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här