nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Foto: Adobe Stock

Chefen viktigast vid valet av arbetsgivare

En bra chef och trevliga kollegor är de viktigaste faktorerna när studenter och akademiker i Sverige i början av karriären ska välja arbetsgivare. Det visar årets upplaga av Young Professional Attraction Index, YPAI.

Det handlar om en nationell undersökning som Academic Work tar fram årligen tillsammans med Kantar Sifo.

– Det råder hård konkurrens om kandidaterna just nu och syftet med undersökningen är att skapa insikter kring hur arbetsgivare kan bli mer attraktiva och framgångsrika i sina rekryteringar, men också med att utveckla befintliga medarbetare, berättar Isabelle Ahlman, Insights Manager på Academic Work.

Undersökningen görs bland studenter och akademiker i början av sina karriärer, så kallade ”young professionals”. I årets mätning, den fjärde i ordningen, svarade närmare 14 000 personer på frågor om hur de ser på arbetslivet och framtida arbetsgivare. Förra årets etta ”Bra chef och bra ledarskap” får i år sällskap i toppen av kategorin ”Trevliga kollegor och bra stämning” som båda kammar hem en förstaplats när Academic Work frågat vad som är viktigast vid val av arbetsgivare eller arbetsplats. 6 av 10 tycker att dessa två faktorer är viktigast.

– Vi ser att chefen har en central roll i många av de frågor som young professionals värderar högt i mätningen. Ledarskapet påverkar till exempel hur de anställda ser på sin chans till utveckling och hur stämningen är mellan kollegorna. Med det i åtanke är det inte konstigt att chefen anses vara det allra viktigaste på arbetsplatsen, säger Isabelle Ahlman.

Markus Åberg, People Plan Specialist på Academic Work, betonar att det som arbetsgivare idag är viktigt att skapa rätt företagsvärderingar för att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke, något som kan bli ännu starkare genom att lyfta en ledare som representerar företagets kultur.

– Företagen på topp 10 listan över högst ansedda arbetsgivare har just det gemensamt. Nästan samtliga har en offentlig ledare som är representant för företagets värderingar och som är duktig på förmedla företagets historia, säger han.

Läs mer: Listan med Sveriges mest ansedda arbetsgivare

Nytt i årets undersökning är att kategorierna ”Eget ansvar och egna beslut”samt ”Nytänkande och framgångsrik arbetsgivare” tar sig in bland de tio vanligaste svaren på frågan vad som lockar mest hos en potentiell ny arbetsgivare. Och på på frågan ”Vad motiverar dig att göra det lilla extra?” svarar de allra flesta ”Känslan av meningsfullhet”. 

– Det är tydligt att dagens young professionals vill uppleva att deras arbete gör skillnad. De vill känna att deras arbete är värdefullt för företaget, men även att de på sin arbetsplats kan vara med och åstadkomma förändring i samhället. Det är chefens uppgift att förmedla den känslan till sina anställda och se till så att alla blir sedda, avslutar Markus Åberg.

Vad är viktigast för dig hos en arbetsgivare eller när du väljer arbetsplats?

1. Bra chef och ledarskap = 60%

1. Trevliga arbetskollegor och bra stämning = 60%

3. Bra lön och förmåner = 58%

4. Goda utvecklingsmöjligheter = 47%

5. Utmanande arbetsuppgifter = 44%

6. Flexibel arbetsplats och arbetstid = 42%

7. Eget ansvar och egna beslut = 30%

8. Företagets värderingar och kultur = 29%

8. Geografiskt läge/närhet till hemmet = 29%

10. Nytänkande och framgångsrik arbetsgivare = 16%

Vad motiverar dig mest att göra det lilla extra?

1. Känslan av meningsfullhet = 34%

2. Utveckling i form av nya arbetsuppgifter/ ny roll = 21%

3. Möjlighet till bonus/ högre lön = 20%

4. Bekräftelse/ feedback från chef och kollegor = 16%

5. Kompensation i form av ledig tid = 7%

Fler nyheter

Akta dig för chefer som skriker åt sina barn

Krönika

Brukar du notera hur människor behandlar, pratar med eller pratar om, sina barn? Det kan vara en god indikation på med vilket anslag de också bemöter, eller kommer att bemöta, sina medarbetare. Föräldraskap är intimt förknippat med ledarskap. Föräldraskap ÄR i många dimensioner ledarskap. Skillnaden ligger kanske i att i föräldraskapet lägger man oftare bort […]

Digitalisering suddar ut gräns mellan arbete och familjeliv

I en ny studie som forskare vid tre svenska universitet gjort visas att den ökade användningen av digital teknik på ett grundläggande sätt påverkat organisering av arbete och i förlängningen även arbetsförhållanden i dagens arbetsliv. Utvecklingen har bidragit till att tidigare tydliga gränser mellan arbete och övrigt liv suddats ut.

5 tips till en ny chef

Med chefsrollen följer många nya uppgifter och nya utmaningar att bita i. It-företaget Flex Applications har sammanställt 5 tips till en ny chef.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här