nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen är naken!

Ledningsgruppen

Komplexa organisationer, motstridiga krav, fragmenterad fördelning av makt, osäkerhet och ett ständigt tilltagande kommunikationsbehov. Den största utmaningen för ledningsgrupper idag är att balansera olika organisationsformer och maktcentra.