nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Madelen Lagin Foto: Örebro universitet

Butiksägare kan ta makten över priset

En ny doktorsavhandling vid Örebro universitet visar att trots att det finns vissa begränsningar för butiksägare inom daglivaruhandeln vid prissättning av varor i sin egen butik finns ändå ett utrymme att lokalt anpassa priserna.

I Madelen Lagins doktorsavhandling har hon studerat hur oberoende butiksägarna inom dagligvaruhandeln kan vara i sina prisbeslut. Prissättningen påverkas vanligen av kunderna, tillverkaren av produkten eller maten samt dagligvaruorganisationen som till exempel Ica, Axfood och Coop. Resultaten visar att trots att det finns stora begränsningar, så finns det ett utrymme för butiksägarna att anpassa priserna och att butiksägarna därmed är en viktig faktor i prisbesluten.

– Det är trots allt så att butiksägaren är ansvarig för sin egen butik. Det kan göra att de anpassar prissättningen till den lokala marknaden trots att de i stort anser att prisbesluten ligger någon annanstans i organisationen, säger Madelen Lagin.

Läs mer: Matnyttiga tips kring prissättning

Tidigare forskning har framförallt undersökt hur prisbeslut tas med koppling till tillverkaren, dagligvaruorganisationen och kunderna, men Madelen Lagin visar med hjälp av sina studier att även butikschefen har en viktig roll i prisbesluten.

– Mina resultat skulle kunna påverka dagligvaruorganisationens sätt att fatta prisbeslut i och med att relationerna till tillverkare och konsument justeras av de beslut som butiksägarna gör. Alla parters relationer och agerande blir viktigt att ta i beaktande när vi diskuterar prisbeslut eftersom butiksägaren egentligen är den som kontrollerar vilket pris som faktiskt sätts. Självklart är det många av ägarna som väljer att förlita sig på det som bestäms av dagligvaruorganisationen men den operationella friheten som butiksägaren i realiteten har är viktig att ha i beaktande, menar Madelen Lagin.

Läs mer: 3 tips om hur företaget kan öka sin lönsamhet

Hon har samarbetat med de tre största dagligvaruorganisationerna i Sverige under loppet av sin avhandling. I två av delstudierna har Madelen Lagin tillsammans med forskare från Stiftelsen Handelns Forskningsinstitut i Stockholm undersökt hur rabatter på tuggummin påverkar en enskild butik. I en tredje studie har hon tittat på vad effekterna blir om man höjer priset på malet kaffe marginellt. I två av tre experiment noterade hon det som kom att bli avhandlingens huvudspår, nämligen att butiksägarna i vissa fall valde att frångå den implementering som var beslutad om. Detta i sin tur ledde till att Madelen Lagin undersökte hur butiksägarna själva upplever sin behörighet att fatta beslut om prissättning.

– En förhoppning är att handelsorganisationerna i fortsättningen kommer beakta butikschefernas beteende i sina egna prisbeslut, säger Madelen Lagin.

Fler nyheter

Fokus på värderingar kan vara läpparnas bekännelse

En ny undersökning visar att trots att majoriteten av cheferna i olika organisationer anger att värderingar är grunden i verksamhetskulturen och en av de viktigaste faktorerna när de anställer och vidareutvecklar medarbetarna hanteras oftast arbetet utan strukturerade processer eller objektiv hantering. Arbetet sker istället baserat på magkänsla, med få inslag av fakta.

Akta dig för chefer som skriker åt sina barn

Krönika

Brukar du notera hur människor behandlar, pratar med eller pratar om, sina barn? Det kan vara en god indikation på med vilket anslag de också bemöter, eller kommer att bemöta, sina medarbetare. Föräldraskap är intimt förknippat med ledarskap. Föräldraskap ÄR i många dimensioner ledarskap. Skillnaden ligger kanske i att i föräldraskapet lägger man oftare bort […]

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här