nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Bromsa ha-begäret

Jason Andersson tror på moderna samverkansformer.

Konkurrenten har köpt in surfplattor till hela personalen så då måste du självklart göra samma sak. Eller? Jason Anderssons strategiska handbok för samarbetstjänster är sprungen ur en frustration över den vanliga frågan "Varför får vi inte return on investment på vår it-satsning?".

Ökat samarbete är en viktig grundsten i att skapa mer konkurrenskraftiga och kundfokuserade företag. Möjligheten att lättare dela dokument, inte sitta fastlåst vid skrivbordet och testa nya former och tjänster för ett ökat samarbete i organisationen lockar många företagsledare att tränga djupare in i systemdjungeln och undersöka nya sätt att kommunicera. Men metoderna och tjänsterna för att lyckas är många. Frågan är bara hur du väljer vilken strategi som passar er. Det vanligaste felet företagsledningar och vd:ar gör är nämligen att investera i dyra nya tekniklösningar utan att först analysera för vem produkten eller tjänsten ska göra nytta.

Det menar Jason Andersson, vd och chefsanalytiker på Circle consulting och Research Director på IDC. Han tycker att chefer bör tänka två gånger innan de öppnar kassakistan. I boken Collaborate to Innovate, ger han en mängd praktiska råd om hur du kan lägga upp en lönsam strategi.

– Boken är en hjälp att ta ett steg tillbaka och ta fram en strategi. När man ska implementera tjänster är det viktigt att inte göra det ur ett teknikperspektiv. Ställ dig frågorna; vem ska använda det här, vad är det du vill att det ska resultera i och kan du mäta om du har lyckats eller inte?

Hemligheten med smarta samarbetstjänster ligger inte i systemets egen förträfflighet med obegränsade möjligheter och finesser, utan i hur klok du har varit när du identifierat medarbetarnas möjligheter till att samverka och förbättra på bästa sätt för just er verksamhet.

– Anställda sitter på kompetens som vi inte utnyttjar för att vi inte involverar dem i det vi gör. Boken fokuserar på helheten, den pratar om tekniken men fokus ligger på hur vi kan stödja våra medarbetare och processer. Det handlar om att förstå värdet av samarbete men också vad som förhindrar samarbete, säger Jason Andersson.

Pedagogisk och lättnavigerad

Boken, som är skriven på engelska, är uppdelad i sju delar och varje kapitel börjar med en sammanfattning över dess viktigaste punkter. Ett kapitel tar till exempel upp hur du kan använda teknik för att förbättra kundservicen, ett annat om vad bättre intern och extern kommunikation kan ge för effekter. Den som fastnar för ett ämne kan fördjupa sig, eller bläddra sig genom boken och bara välja att läsa utvalda delar som lyfts fram grafiskt.

Sista delen ger praktiska råd kring du bäst kan leda ett samarbetsprojekt, vilka steg du ska ta och identifiera vilka behov som finns. Den ger också tips på hur du kan hantera motstånd till förändring inom organisationen.

– Tanken är att boken ska vara praktisk, säger Jason Andersson.

Collaborate to Innovate ges ut av systertidningen Telekom Idag, Nordreporterns förlag.

Fler nyheter

Träning i dialog skapar driftiga arbetsteam

Forskaren Tomas Jungert vid Lunds universitet visar i en studie att övningar i dialog och i att ge återkoppling skapar driftiga och trygga arbetsteam. Arbetsgrupper som tränades i detta upplevde en ökad inre drivkraft och de trivdes bättre på jobbet än grupper som inte fick samma träning.

Skanska ”Årets mångfaldssmarta företag”

Föreningen MINE, som arbetar tillsammans med näringslivet för ökad mångfald och inkludering i arbetslivet, har tilldelat Skanska utmärkelsen Årets mångfaldssmarta företag/organisationen. Motiveringen är att Skanska under de senaste åren lyckats utmärka sig som en förebild - inte enbart i den egna branschen och i Sverige, utan även globalt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här