nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Bristande arbetsmiljö drabbar framtidens arbetskraft

Olust att gå till jobbet, svårt att sova på grund av sitt arbete och fysiska besvär. Unga kvinnor drabbas när arbetsmiljön brister, visar Arbetsmiljöundersökningen för år 2013. Och jobbet påverkar oss även när vi är lediga.

Arbetsmiljöverkets undersökning visar att kvinnor i åldern 16 till 29 år upplever en sämre fysisk och psykisk arbetsmiljö. Olust att gå till arbetet och svårt att sova på grund av jobbet är problem som ökar, jämfört med den senaste Arbetsmiljöundersökningen från år 2011. Fler unga kvinnor uppger också att de har kroppsliga besvär varje vecka efter jobbet, att de är uttröttade i kroppen och att de arbetar framåtböjda och upprepar samma arbetsrörelser.

– Utvecklingen är oroväckande. De unga är vår framtid, och de måste ha en god arbetsmiljö för att hålla ett helt arbetsliv. Arbetsgivarna behöver arbeta kraftfullt för en förändring. Grunden är alltid ett bra förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete, sade Bernt Nilsson, tillförordnad generaldirektör på Arbetsmiljöverket, när undersökningen presenterades.

För män visar undersökningen dock en god utveckling inom fysiska områden, bland annat gällande tunga lyft, och minskad bullerexponering. Men det är också tydligt att arbetet påverkar oss även när vi är lediga. 27 procent av kvinnorna och 19 procent av männen i alla åldergrupper har svårt att sova varje vecka på grund av jobbet. Cirka hälften har problem att koppla bort tankarna på jobbet när de är lediga.

Arbetsmiljöundersökningen har genomförts vartannat år sedan 1989. Inför Arbetsmiljöundersökningen 2013 intervjuades cirka 13 000 arbetstagare i åldern 16-64 år.

Taggar:

Fler nyheter

Kompetensprogram lockar talanger

En undersökning från Kantar Sifo på uppdrag av SSE Executive Education visar att företag som erbjuder ett strukturerat program för kompetensutveckling har mer än sextio procents större chans att locka talanger än andra arbetsgivare. Trots det är detta något som sex av tio företag saknar.

Hur kan vd:n förstå medarbetarna?

Varför beter sig medarbetarna som de gör? Detta kan man få en del svar på genom att ta del av den senaste forskningen inom OBM, Organizational Behavior Management vilket presenteras av psykologen Leif E. Andersson i en ny bok.

Extra semester till de som tränar

Sjukfrånvaron sjönk med 30 procent när personalen hos Bostads AB Mimer i Västerås erbjöd extra semester om de tränade. Detta erbjudande fick de för två år sedan och utvärderingen talar sitt tydliga språk. Personalen har blivit friskare. 

Den svåra konsten att delegera

Psykologen Frans Kocken, som har sina rötter i Nederländerna och som sedan 2006 arbetar som organisationskonsult i Sverige, har sett många exempel på företag där vd:n inte delegerar tillräckligt mycket utan istället väljer att göra alltför mycket själv. Han har många tips att förmedla till vd:ar som brottas med detta problem.

Ökad efterfrågan på rådgivning

Idag lägger var tredje redovisningsbyrå i Sverige mer tid på rådgivning än för två år sedan och ännu fler tror att efterfrågan på rådgivning kommer att fortsätta öka. Samtidigt har varannan byrå inte vidtagit några åtgärder för att möta utvecklingen, visar en färsk undersökning från Visma.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här