nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Bristande arbetsmiljö drabbar framtidens arbetskraft

Olust att gå till jobbet, svårt att sova på grund av sitt arbete och fysiska besvär. Unga kvinnor drabbas när arbetsmiljön brister, visar Arbetsmiljöundersökningen för år 2013. Och jobbet påverkar oss även när vi är lediga.

Arbetsmiljöverkets undersökning visar att kvinnor i åldern 16 till 29 år upplever en sämre fysisk och psykisk arbetsmiljö. Olust att gå till arbetet och svårt att sova på grund av jobbet är problem som ökar, jämfört med den senaste Arbetsmiljöundersökningen från år 2011. Fler unga kvinnor uppger också att de har kroppsliga besvär varje vecka efter jobbet, att de är uttröttade i kroppen och att de arbetar framåtböjda och upprepar samma arbetsrörelser.

– Utvecklingen är oroväckande. De unga är vår framtid, och de måste ha en god arbetsmiljö för att hålla ett helt arbetsliv. Arbetsgivarna behöver arbeta kraftfullt för en förändring. Grunden är alltid ett bra förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete, sade Bernt Nilsson, tillförordnad generaldirektör på Arbetsmiljöverket, när undersökningen presenterades.

För män visar undersökningen dock en god utveckling inom fysiska områden, bland annat gällande tunga lyft, och minskad bullerexponering. Men det är också tydligt att arbetet påverkar oss även när vi är lediga. 27 procent av kvinnorna och 19 procent av männen i alla åldergrupper har svårt att sova varje vecka på grund av jobbet. Cirka hälften har problem att koppla bort tankarna på jobbet när de är lediga.

Arbetsmiljöundersökningen har genomförts vartannat år sedan 1989. Inför Arbetsmiljöundersökningen 2013 intervjuades cirka 13 000 arbetstagare i åldern 16-64 år.

Taggar:

Fler nyheter

Slarv med säkerheten för USB-enheter

Det är dåligt ställt med svenskarnas vanor för att skydda sina USB-enheter visar en undersökning beställd av it-företaget Kingston Digital. Hälften av alla yrkesverksamma har inga säkerhetsåtgärder för att skydda dessa – något som kan stå företag dyrt.

Ny bok om Management Innovation

Managementkonsulten Knut Fahlén är aktuell med den nya boken ”Dynamic Management Strategy”. I den lyfter han upp hur företag kan bli mer agila och bättre anpassade till dagens snabbrörliga verklighet. 

Sälja företaget och säkra framtiden

Krönika

Att släppa taget om sitt företag – sin egen baby – är allt annat än lätt. Det är oundvikligt att man som ägare förr eller senare ställs inför frågan: Vem ska ta över rodret när jag inte längre vill vara vd?

Prisad för sitt starka ledarskap

Kristina Fransson, Orkla Foods Sverige, har fått priset Årets Supply Chain Professional som delas ut av Silf och Accenture till den supply chain- eller inköpschef som åstadkommit framstående mätbara resultat av förändringsarbeten som väsentlig påverkat företagets resultat.

Medarbetare positiva till AI

En enkät genomförd på uppdrag av it-företaget Fujitsu visar att hela åtta av tio av anställda på medelstora företag från sju länder och regioner, däribland Norden, ställer sig positiva till AI som en positiv kraft som kan underlätta arbetsvardagen.

Ingen press på vd:n kring digitalisering

Bara en fjärdedel av svenska vd:ar upplever påtryckningar ifrån styrelsen när det kommer till digitaliseringen av verksamheten. Detta trots att nästan 30 procent av de undersökta bolagen helt saknar en formaliserad plan för den digitala omställningen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här