nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Bristande arbetsmiljö drabbar framtidens arbetskraft

Olust att gå till jobbet, svårt att sova på grund av sitt arbete och fysiska besvär. Unga kvinnor drabbas när arbetsmiljön brister, visar Arbetsmiljöundersökningen för år 2013. Och jobbet påverkar oss även när vi är lediga.

Arbetsmiljöverkets undersökning visar att kvinnor i åldern 16 till 29 år upplever en sämre fysisk och psykisk arbetsmiljö. Olust att gå till arbetet och svårt att sova på grund av jobbet är problem som ökar, jämfört med den senaste Arbetsmiljöundersökningen från år 2011. Fler unga kvinnor uppger också att de har kroppsliga besvär varje vecka efter jobbet, att de är uttröttade i kroppen och att de arbetar framåtböjda och upprepar samma arbetsrörelser.

– Utvecklingen är oroväckande. De unga är vår framtid, och de måste ha en god arbetsmiljö för att hålla ett helt arbetsliv. Arbetsgivarna behöver arbeta kraftfullt för en förändring. Grunden är alltid ett bra förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete, sade Bernt Nilsson, tillförordnad generaldirektör på Arbetsmiljöverket, när undersökningen presenterades.

För män visar undersökningen dock en god utveckling inom fysiska områden, bland annat gällande tunga lyft, och minskad bullerexponering. Men det är också tydligt att arbetet påverkar oss även när vi är lediga. 27 procent av kvinnorna och 19 procent av männen i alla åldergrupper har svårt att sova varje vecka på grund av jobbet. Cirka hälften har problem att koppla bort tankarna på jobbet när de är lediga.

Arbetsmiljöundersökningen har genomförts vartannat år sedan 1989. Inför Arbetsmiljöundersökningen 2013 intervjuades cirka 13 000 arbetstagare i åldern 16-64 år.

Taggar:

Fler nyheter

Tre tips för att klä dig professionellt

Vid en inspirationsföreläsning som anordnades av Yrkeshögskolan Grit Academy delade Jenny Åberg från Proper Style med sig av sina erfarenheter om hur man klär sig i affärssammanhang. Hon menar att det egentligen inte behövs en stor garderob för att klä sig professionellt.

Världens 25 bästa företag

Etta på världsrankingen över de organisationer som lyckats bäst med att vara ett "Great Place to Work" blev tre företag från USA. Etta kom Salesforce, tvåa blev Hilton och trea Mars.

Kunskap viktigt för dagens vd:ar

Hur har vd-rollen förändrats de senaste 45 åren? Detta ämne har två studenter vid Högskolan Skövde gjort en djupdykning i. Deras slutsats är att kunskapsrollen är något som man inte talade om då men som dagens vd:ar lägger stor vikt vid.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här