nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Brist på arbetskraft hotar den svenska modellen

Trots en historia av stark konkurrenskraft och utveckling, finns idag allvarliga hot mot den svenska modellen. Det visar en ny rapport som konsultbolaget Boston Consulting Group, BCG, släppte idag.

Brist på arbetskraft, brist på talang och minskad konkurrenskraft utgör starka hot mot den nordiska modellen, enligt BCG’s nya rapport, Nordic Agenda – Transforming for the Next Wave of Success. Enligt Johan Öberg, partner och vd, BCG Sverige, är läget allvarligt.

De fakta vi pekar på i rapporten är illavarslande. För mig är de ett lika dramatiskt uppvaknande som PISA-rapporten förra året var när det gäller skolan. Det betyder inte att den nordiska modellen på något sätt är dömd att misslyckas. Men om vi inte agerar så kommer vi att få mycket svårt att försvara vårt välstånd i framtiden, säger han.

Rapporten är en djupdykning i de nordiska ländernas ekonomier. I rapporten jämförs Sverige med sina 14 största konkurrentländer och det visar sig att Sverige är konkurrenskraftigt i en global jämförelse med världens alla länder, men jämfört med våra viktigaste konkurrenter hamnar vi på nedre halvan (plats 8 av 15) och trenden är nedåtgående.

I rapporten identifierar BCG fyra sprickor i den svenska modellen, nämligen, minskande export, minskande produktivitetstillväxt, minskade framtidsinvesteringar och en åldrande befolkning.

BCG föreslår i rapporten åtgärder på tre områden som tillsammans kan bidra till att trygga den nordiska modellen:

1) Krymp de offentliga utgifternas andel av BNP med tre procent, bland annat genom att låta utgifterna vara konstanta under de kommande fem åren medan resten av ekonomin växer.

2) Investera mer och smartare i områden som driver ekonomisk tillväxt, som utbildning, innovation och digitalisering.

3) Utnyttja den arbetskraftspotential som redan finns. Få fler människor i arbete men öka också attraktionskraften för internationell talang.

 

Taggar:

Fler nyheter

Tre tips för att klä dig professionellt

Vid en inspirationsföreläsning som anordnades av Yrkeshögskolan Grit Academy delade Jenny Åberg från Proper Style med sig av sina erfarenheter om hur man klär sig i affärssammanhang. Hon menar att det egentligen inte behövs en stor garderob för att klä sig professionellt.

Världens 25 bästa företag

Etta på världsrankingen över de organisationer som lyckats bäst med att vara ett "Great Place to Work" blev tre företag från USA. Etta kom Salesforce, tvåa blev Hilton och trea Mars.

Kunskap viktigt för dagens vd:ar

Hur har vd-rollen förändrats de senaste 45 åren? Detta ämne har två studenter vid Högskolan Skövde gjort en djupdykning i. Deras slutsats är att kunskapsrollen är något som man inte talade om då men som dagens vd:ar lägger stor vikt vid.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här