nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Framtidstron är stor inom handeln. Foto: Stock Adobe

Branscherna med högst och lägst framtidstro

Landets småföretagare ser ljust på framtiden. Mer än varannan företagare räknar med ökad försäljning under det kommande halvåret, visar Vismas Affärsbarometer som listat branscherna med högst respektive lägst framtidstro.

Vismas Affärsbarometer är en undersökning som genomförts regelbundet sedan 2011 och ger en tydlig fingervisning om framtidstron bland små och medelstora företag i hela landet. Den senaste undersökningen, som bygger på en enkät som besvarats av 824 små och medelstora företag, visar att framtidstron nu är starkare än på flera år.

Över hälften av småföretagen – 51 procent – tror att deras försäljning kommer att öka under de närmaste sex månaderna. Det är en ökning med fem procentenheter sedan undersökningen i höstas.

– Det här är glädjande nyheter. De mindre företagen skapar de flesta jobben i Sverige och står för hälften av näringslivets omsättning. Deras växande framtidstro är en indikator på ett starkt ekonomiskt klimat i landet, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage.

De mest optimistiska företagen finns i Blekinge där fler än sex av tio tror på ökande försäljning. Därefter följer Gävleborg, Halland och Värmland. I botten på länsrankingen återfinns Västerbotten, där endast tre av tio småföretagare räknar med ökande försäljning.

Men skillnaden mellan olika branscher är också stor. De mest optimistiska småföretagarna finns inom handel, medan vård och omsorg samt skola och utbildning återfinns på listans två bottenplaceringar. Största hoppet uppåt på listan gör branscherna jord- och skogsbruk samt hotell och restaurang till skillnad från skola och utbildning som står för det största raset med ett fall från andra till näst sista plats.

Vad beror då den starka framtidstron på? Vid sidan av säsongsberoende anledningar tror många småföretagare att försäljningen kommer att öka tack vare ett förbättrat produktutbud och ökad intern kapacitet.

– 99 procent av landets företag är små och medelstora. Deras växande optimism ger goda förutsättningar för såväl ökade intäkter som ökad sysselsättning i landet, säger Henrik Salwén.

Branscher med högst framtidstro.

Handel 61 procent

Jord- och skogsbruk 60 procent

IT och telekom 58 procent

Branscher med lägst framtidstro.

Vård och omsorg 26 procent

Skola och utbildning 27 procent

Fastighet 40 procent

Procentsiffran avser andel av företagen som tror på ökad försäljning.

Fler nyheter

Kompetensprogram lockar talanger

En undersökning från Kantar Sifo på uppdrag av SSE Executive Education visar att företag som erbjuder ett strukturerat program för kompetensutveckling har mer än sextio procents större chans att locka talanger än andra arbetsgivare. Trots det är detta något som sex av tio företag saknar.

Hur kan vd:n förstå medarbetarna?

Varför beter sig medarbetarna som de gör? Detta kan man få en del svar på genom att ta del av den senaste forskningen inom OBM, Organizational Behavior Management vilket presenteras av psykologen Leif E. Andersson i en ny bok.

Extra semester till de som tränar

Sjukfrånvaron sjönk med 30 procent när personalen hos Bostads AB Mimer i Västerås erbjöd extra semester om de tränade. Detta erbjudande fick de för två år sedan och utvärderingen talar sitt tydliga språk. Personalen har blivit friskare. 

Den svåra konsten att delegera

Psykologen Frans Kocken, som har sina rötter i Nederländerna och som sedan 2006 arbetar som organisationskonsult i Sverige, har sett många exempel på företag där vd:n inte delegerar tillräckligt mycket utan istället väljer att göra alltför mycket själv. Han har många tips att förmedla till vd:ar som brottas med detta problem.

Ökad efterfrågan på rådgivning

Idag lägger var tredje redovisningsbyrå i Sverige mer tid på rådgivning än för två år sedan och ännu fler tror att efterfrågan på rådgivning kommer att fortsätta öka. Samtidigt har varannan byrå inte vidtagit några åtgärder för att möta utvecklingen, visar en färsk undersökning från Visma.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här