nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Engagemang är inte till salu!

Thomas Dimming är krönikör hos Vd-tidningen.

Att få medarbetare att anstränga sig att göra mer än ”bara sitt jobb” är en utmaning de flesta ledare har. Hur får man medarbetare att proaktivt lösa kunders problem och samarbeta för att komma på nya kreativa lösningar?

Alltför många ledares enkla svar på denna fråga är att erbjuda belöningsmodeller som är utformade för att locka fram den lilla extra ansträngningen. På kort sikt kan höjd lön eller bonus ge en positiv effekt på prestationsnivåer, men på längre sikt är det tyvärr ovanligare att se uthålligt högre prestationsnivåer. Kan det verkligen stämma att medarbetares främsta drivkraft att prestera inte är deras ersättning?

Denna fråga har föranlett hundratals studier om effekten av löner, bonusar och andra incitamentsmodeller. Slutsatserna har i viss grad varierat genom åren, men ett mycket tydligt mönster konstateras: engagemang är inte till salu! Snarare kan till exempel bonusmodeller leda till lägre motivation att lösa problem, sämre interna samarbeten och oetiska beteenden. Några tänkvärda slutsatser från studier om belöningsmodeller följer här:

Kobraeffektenen – en belöning får motsatt verkan

Detta fenomen härstammar från Brittiska Indien där myndigheterna ville utrota kobrorna genom att erbjuda en belöning för varje död kobra. Folk började föda upp kobror för att få ta del av belöningen. I ett företagssammanhang kan detta fenomen uppstå om det till exempel utlovas belöningar för antal nya leads eller propsects och effekten blir att säljare får ägna tid åt att diskvalificera dåliga affärsmöjligheter.

Distraktionseffekten – en belöningsmodell kan skapa ett tryck som försämrar prestationen

Hundratals studier har bevisat att ekonomiskt och emotionellt tryck, till exempel att prestera med belöningar på spel påtagligt försämrar prestationsnivåer. Ju mer det ekonomiska eller emotionella trycket ökar, desto mer distraherar det från att lösa problem.

Upphävningseffekten – en belöning tar bort det ursprungliga nöjet att göra jobbet

Att vara naturligt beredd att hjälpa och stötta sina kollegor kan påverkas negativt av att dessa beteenden resulterar i extra ersättning. Det man tidigare gjort för egen tillfredsställelse, ens interna drivkraft, har nu blivit besudlat med att få en belöning för det. Därmed minskar ens lust att hjälpa en kollega efter sin egen arbetstid för att få en bio-biljett.

Som vd är du ansvarig för att säkerställa att era belöningsmodeller inte ger upphov till oönskade effekter. Vill du ha genuint och uthålligt engagemang från dina medarbetare att bidra med ”det lilla extra” så följ dessa fyra råd baserade på 40-års forskning om motivation och prestation:

1) Betala dina medarbetare lite mer än vad de förväntar sig i grundlön och skippa bonusar.

2) Gör jobbet roligare för fler genom att erbjuda frihet att experimentera och utforska.

3) Gör jobbet mer meningsfullt genom att oftare påtala kundvärdet och vikten av allas insatser.

4) Gör jobbet mer utvecklande för fler genom att möjliggöra avancemang på många olika stegar.

För när dina medarbetare tycker om att jobba så kommer de vilja göra det lilla extra bidra till de stora framstegen.

 

Etiketter:

Fler nyheter

Konsten att hantera nödvändiga konflikter

Konflikter är något som är nödvändigt och ett naturligt tillstånd för att en verksamhet ska utvecklas. Konsten är att hantera kraften i dem på rätt sätt och ha kontroll innan konflikten tar över och blir skadlig. Det menar konfliktexpert Tamara Maskovic på Medlingscentrum.

5 tips för att minska generationsgapet

Många företag gör en miss i sitt mångfaldsarbete genom att glömma bort åldern. Men när andelen äldre och yngre nu ökar i samhället ställer det allt högre krav på företagen att få generationerna att arbeta effektivt tillsammans. Molntjänstföretaget Citrix ger därför fem tips på hur det kan göras.

Hur betalar man för engagemang?

Krönika

Hur viktig är lönen för att motivera medarbetare? Vad är egentligen belöningarna för arbete? Dessa frågor har studerats i många år runtomkring i världen. I den spännande nya svenska boken ”Lön och motivation” (Liber förlag), av löneexperterna AnnCharlotte Bretan och Johan Tesslin, utvidgas begreppet belöning till att handla om ledares investeringar av pengar, tid och […]

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här