nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Foto: Adobe Stock

Bekvämlighet hindrar den svenska innovationskraften

En ny undersökning pekar på att svenska företag saknar innovationskraft. Resultaten visar att Kina, följt av Italien och Spanien ligger i topp, medan Sverige placerar sig först på 19e plats. 

Det är Innovation360 Group som med hjälp av data från 5 000 medelstora- och stora företag över hela världen, jämfört bolagens innovationsförmåga. 

I undersökningen får svenska medelstora- och stora bolag ett genomsnitt på 40 i InnovationIQ medan Kinas ligger på 61 på en skala mellan 0 och 100. Italien (60), Spanien (59) och Indien (57) kommer tätt efter. USA (55) hamnar på en åttonde plats.

Läs mer: Innovationens hållbara dimensioner

– Vi är ingenjörer i Sverige och mycket av vårt utvecklingsarbete grundar sig på innovationer som är runt 100 år gamla. Svenska företag måste bli mer radikala och hitta helt nya lösningar – annars kommer vår konkurrenskraft att minska och tillväxten att stagnera, säger Magnus Penker, vd och grundare av Innovation360 Group.

Magnus Penker och hans team har forskat kring innovation i USA och även skrivit en rad böcker i ämnet. Magnus har även utvecklat InnovationIQ, ett internationellt betygssystem som mäter hur väl förberett ett företag är för att driva innovation i sin organisation.

Läs mer: 9 tips för att skapa en innovationskultur

– Det finns ett tydligt mönster i att de länder som toppar listan levt under ett transformationstryck och därmed tvingats till förändring, medan Sverige och Schweiz, som ligger i botten av InnovationIQ-listan haft fred och stabilitet under en lång tid. Vi har blivit alldeles för bekväma, om Sverige vill fortsätta vara ett välfärdsland måste vi ta risker, drömma större och utmana konventioner istället för att lydigt underordna oss dem, menar Magnus Penker.

Analysen från Innovation360 visar även att, kanske lite otippat, att länder som Saudiarabien och Ryssland har många bolag med InnovationIQ långt över det svenska genomsnittet.

– I både Saudiarabien och Ryssland handlar det om ett oerhört transformationstryck och det är inte otänkbart att dessa länders stora företag kan fortsätta att klättra uppåt, avslutar Magnus Penker. 

Fler nyheter

Ovisshet kring skyddande av företagsuppgifter

En ny undersökning visar att 6 av 10 svenska kontorsarbetare har lagrat företagsfiler på okrypterade lagringsenheter. Bristande kännedom kring vem som bär ansvaret – och hur företagsfilerna faktiskt lagras kan innebära stora risker för spridning av internt eller konfidentiellt material.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här