nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Jenny Karlsson

Bättre tjänster skapas med involverade medarbetare

En ny avhandling från Karlstads universitet visar att företagsledningen i högre grad bör involvera medarbetarna som har kontinuerlig kundkontakt. På så sätt kan man skapa bättre förutsättningar för attraktiva och realiserbara tjänster.

Bakom avhandlingen står Jenny Karlsson, nybliven doktor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Hon har har studerat tjänsteinnovation och värdeskapandeprocesser ur ett medarbetarperspektiv med hjälp av intervjuer, observationer och innovationsgruppsarbete inom privat och offentlig sektor. Syftet är att skapa en förståelse för medarbetarnas bidrag vid utveckling och implementering av tjänster. 

Företag och organisationer har länge fokuserat på kundens roll vid tjänsteinnovation. En grupp som ofta glöms bort är medarbetarna – de som ska utföra och förmedla tjänsten. 

– Medarbetare med kontinuerlig kundkontakt fungerar som en brygga mellan organisation och kund. Deras kunskap och erfarenhet från operativt arbete i kombination med kunskap om kunders värdeskapandeprocesser är en framgångsfaktor vid innovationsarbete. Genom att involvera medarbetarna minskar risken att utveckla tjänster som inte svarar upp till kunders behov och önskemål eller som inte är realiserbara i den dagliga verksamheten, säger Jenny Karlsson.

I avhandlingen beskriver Jenny Karlsson medarbetarnas olika roller vid tjänsteinnovation. I rollen som leverantör fungerar medarbetaren främst som tjänsteleverantör utan större inblandning i vare sig tjänsteinnovationsprocessen eller vid samskapande av värde med kund. Värde skapas när tjänsten levereras till kund och en transaktion har skett.

I rollen som samskapare är medarbetaren aktiv i tjänsteinnovationsprocessen, värde skapas tillsammans med kund vid användandet av en tjänst. Avhandlingen visar dock att tjänsteinnovation och värdeskapande inte alltid är en så harmonisk process som tidigare forskning gett intryck av. Medarbetares roll innebär då också att förhandla om värdet av en tjänst mellan olika aktörer. 

– En ökad förståelse för hur medarbetare och andra aktörer bidrar och samverkar vid tjänsteinnovation och värdeskapande ger företag och organisationer bättre förutsättningar att lyckas med sitt innovationsarbete, säger Jenny Karlsson. 

Avhandlingen visar att medarbetare bidrar till tjänsteinnovation både när de involveras i specifika innovationsprojekt, men också i den dagliga verksamheten. 

– Det är viktigt att skapa förutsättningar och metoder för att ta tillvara på medarbetarnas kunskap och erfarenhet. Ett praktiskt exempel är innovationsgrupper med medarbetare och kunder eller patienter. Metoden har visat sig vara ett bra sätt att generera idéer för nya tjänster och lösningar på upplevda problem inom en verksamhet, avslutar Jenny Karlsson.

Fler nyheter

300 anmälda till Vd-dagen

En verklig rivstart. Intresset för Vd-tidningens nya konferens Vd-dagen som hålls på Grand Hotel den 1 oktober är mycket stort. Hittills har 300 personer anmält sitt deltagande. Det är nästan en fördubbling jämfört med förra året då konferensen hölls för första gången.

Hur viktiga är psykologiska kontrakt?

I relationen mellan arbetsgivare och anställda skapas psykologiska kontrakt som ett oskrivet komplement till det formella anställningskontraktet. Genom att förstå betydelsen av psykologiska kontrakt kan arbetsgivare utveckla ett medvetet och strategiskt relationsinriktat ledarskap. 

Expertens 7 råd om förändringsledning

Småprat skapar förtroende

Globalisering, digitalisering, ökad konkurrens. Dagens ledare har att manövrera i ett landskap som präglas av ständiga förändringar.
– Nu har det blivit ännu viktigare med ett personligt ledarskap som präglas av förtroende och tydlighet, säger Gunnar Ekman, ekonomie doktor och före detta polis som numera utbildar och föreläser om ledarskap och förändringsarbete.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här