nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Arkiv för Adam Ekstrand

E-post: adam.e@vdtidningen.se

*
Ericsson jobbar med Idea boxes, ett digitalt innovationssystem som på ett överskådligt sätt synliggör vilka innovationsbehov som finns, var idéerna skapas, vilka typer av idéer som går vidare och vem som samarbetar med vem.

Ericsson fångar upp idéer i digital innovationslåda

Hur tar man vara på den kollektiva kreativiteten i jakten på nya innovationer? På telekombolaget Ericsson fångas nya initiativ och idéer upp i koncernövergripande idélådor.

*
De flesta företag prioriterar investeringar i produktinnovation, men studier visar att det som ger bäst avkastning är satsningar på affärsmodells- och nytänkande kring kundupplevelser.

Så öppnar du organisationen för engagerad idéutveckling

En organisation har mycket att vinna på att vd breddar innovationstänkandet till att omfatta hela verksamheten.

*
I november registrerades 7 364 nya företag i hela landet, vilket är 1 174 fler än under samma period 2015. FOTO: Shutterstock

Rejält uppsving i nyföretagande

Efter en påtaglig svacka ökar nu nyföretagandet i nästan hela landet.