nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Att visa respekt är vd:ns väg till framgång

Att bli behandlad med respekt har tydlig påverkan på anställdas engagemang i arbetet. Men endast hälften av alla anställda upplever att de bemöts med respekt av ledningen på jobbet, visar en global undersökning.

Varken bekräftelse eller beröm kommer i närheten av den effekt på medarbetarnas engagemang som när ledningen bemöter sina anställda med respekt. En global studie med 20 000 anställda runt om i världen visar att de är 55 procent mer engagerade än andra.

– Tyvärr är det dock mer än hälften som säger att de inte bemöts med respekt från ledningen, skriver Christine Porath på Harvard Business Review, som har gjort undersökningen tillsammans med produktivitetsexperten Tony Schwartz.

Av de tillfrågade som bemöts med respekt från ledningen upplever 56 procent bättre hälsa och trivsel. 89 procent känner större livs- och arbetsglädje, 92 procent tycker att det är lättare att fokusera och prioritera. De känner 1,72 gånger större tillit och trygghet, 1,26 gånger djupare meningsfullhet. Det är 1,1 gånger mer sannolikt att de vill stanna hos arbetsgivaren.

Omvänt leder respektlöst bemötande till mindre motiverade medarbetare, lägre produktivitet, högre sjukskrivningskostnader och större personalomsättning. Ohövlighet frestar på arbetsminnet och försämrar därmed den kognitiva förmågan. Alla reagerar mer eller mindre, vissa genom att prestera sämre med flit.

Varför bemöter då inte ledningen sina medarbetare med respekt? Enligt Christine Poraths undersökning är det endast 4 procent som är ohövliga och respektlösa för att de trivs med det. I övriga fall handlar det om bristande självinsikt. De flesta chefer som behandlar sina medarbetare respektlöst inser alltså inte hur deras beteende påverkar andra.

Etiketter:

Fler nyheter

Akta dig för chefer som skriker åt sina barn

Krönika

Brukar du notera hur människor behandlar, pratar med eller pratar om, sina barn? Det kan vara en god indikation på med vilket anslag de också bemöter, eller kommer att bemöta, sina medarbetare. Föräldraskap är intimt förknippat med ledarskap. Föräldraskap ÄR i många dimensioner ledarskap. Skillnaden ligger kanske i att i föräldraskapet lägger man oftare bort […]

Digitalisering suddar ut gräns mellan arbete och familjeliv

I en ny studie som forskare vid tre svenska universitet gjort visas att den ökade användningen av digital teknik på ett grundläggande sätt påverkat organisering av arbete och i förlängningen även arbetsförhållanden i dagens arbetsliv. Utvecklingen har bidragit till att tidigare tydliga gränser mellan arbete och övrigt liv suddats ut.

5 tips till en ny chef

Med chefsrollen följer många nya uppgifter och nya utmaningar att bita i. It-företaget Flex Applications har sammanställt 5 tips till en ny chef.

Mejl – elak tidstjuv eller viktig kommunikationskanal?

Mejl är ett kommunikationsverktyg som alla vd:ar använder på olika sätt. Men det gäller att hantera mejlen på rätt sätt så att man inte drunknar i sin mejlbox. Att införa en mejlpolicy i företaget kan vara ett bra sätt att få ordning på torpet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här