nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Anställda tysta om idéer

Det råder ingen brist på bra idéer. Men idéklimatet på svenska företag kan ifrågasättas. Medarbetare håller nämligen ofta inne med sina innovationer, enligt en undersökning av Manpower

67 procent av de dryga 5 000 tillfrågade i undersökningen har någon gång haft ett bra förslag utan att låta företaget de arbetar på ta del av det. Orsakerna kan vara att man upplever att ingen kommer lyssna eller att någon annan kommer stjäla idén. Över hälften av de svarande har varit med om att någon tagit äran för deras påfund.

En förklaring är också att anställda inte anser det vara deras uppgift att förse arbetsgivare med idéer.

Källa: Ingenjören

Fler nyheter

Sälj inte bara produkter –
ta hand om servicen också

I stället för att sälja produkter går allt fler företag över till att hyra ut produkterna och underhålla dem. Också synen på vad som säljs ändras – från att sälja kaffe till att sälja upplevelser. Nu har två forskare gett ut en bok för att hjälpa företag med "tjänsteresan".

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här