nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Mats Deleryd

Allt viktigare med strategisk utveckling i ledningsgruppen

En ny studie som SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling gjort i samverkan med SQMA – Swedish Quality Management Academy visar att behovet av strategisk utveckling i ledningsgrupperna får en allt större betydelse.

I studien konstateras också att verka i nära partnerskap med kunder och intressenter anses bli en överlevnadsfråga, liksom hållbarhetsfrågorna. Dessutom har dagens organisationsmodeller två problem, de är för trögrörliga i dagens snabba förändringstakt och de driver inte medarbetarnas engagemang. Detta pekas ut av ledare för 200 svenska verksamheter.

Den ökande förändringstakten i omvärlden kommer att ha stort genomslag på de förmågor och den kompetens som behöver utvecklas och påverkar såväl affärsmodeller, organisationsformer, sättet att leda och ledarskapet som sådant. Studien ”Organisationers främsta utmaningar” identifierar och rankar 48 branschöverskridande utmaningar.

– Studien visar tydligt att kompassriktningen för organisationers utveckling måste vara hållbarhet såväl i den ekonomiska, som den sociala och miljömässiga dimensionen, kommenterar Mats Deleryd, vd på SIQ.

I studien kan man skönja att de traditionella gränserna kring en organisation utmanas och framgång, inom fem år som studien täcker, kommer delvis genom deltagande i ekosystem av partnerskap i de nya affärsmodellerna präglade av öppenhet och transparens till kunder och intressenter.

– Precis som studien visar så kan ett hot vara kortsiktigheten, för att möta denna utmaning så är det viktigt att söka möjligheter att bli hållbara i alla dimensioner. Det handlar även om att ha långsiktiga ägare, att vi hela tiden söker happy-happy samarbeten och en sådan sak som att vi strävar efter balans i livet för våra medarbetare, säger Stefan Krook, vd på Kivra och en av de företagsledare som uttalar sig i studien.

Läs mer: 5 tips för att bygga en bra ledningsgrupp

Organisationers förmåga att hantera nya förutsättningar behöver utvecklas inom flera områden. Det behöver tillföras kompetens för att kunna utnyttja den digitala utvecklingen på ett effektivt sätt. Att förstå vilken kompetens detta handlar om och att sedan finna den är i sig också en utmaning. Allt kortare livscykler för produkter och tjänster ställer nya krav på verksamhetens processer, där en stabil grund ses som en förutsättning snarare än ett hinder för att lyckas ställa om. 

– Digitalisering är något som alla företag behöver förhålla sig till. Vi har valt att titta på hur denna utveckling kan stärka verksamheten och affären. Detta inkluderar exempelvis vårt erbjudande till kunderna, intern effektivitet och kompetenssäkring, kommenterar Lena Olving, vd på Mycronic, i studien.

Även om många ledare mycket väl vill prioritera beslut som stödjer kunder och långsiktig utveckling, både för organisationens och kundernas bästa, så hindras detta alltför ofta av kortsiktigare ekonomiska realiteter. Men i takt med att dagens affärsmodeller och styrmedel kommer att visa sig overksamma givet framtidens utmaningar behövs det systematiska och långsiktiga inslaget alltmer. I studien beskrivs kvalitetsarbetet som ett eftersatt område med mycket stor potential förutsatt ledningens och ägarens eller huvudmannens insikt och övertygelse.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Vd:ar underkänner eget cv

En undersökning från Kantar Sifo visar att många vd:ar i svenska företag upplever att deras cv inte räcker till för att de ska kunna ta nästa steg i karriären. Och det är endast knappt hälften som känner att deras nuvarande utbildningsmeriter möter de krav som attraktiva arbetsgivare har i dag.

Flexibilitet behövs för nytänkande

I ett examensarbete vid Luleå tekniska universitet har studenterna Johanna Lindberg och Adrian Andersson undersökt hur de anställda inom it-konsultbranschen upplever balansen mellan flexibilitet och kontroll. Deras slutsats är att dessa behöver ha flexibilitet för att kunna hantera de situationer som uppstår och att organisationen därför fått släppa på delar av sin kontroll.

Fem steg för mer jämställda löner

En undersökning som Unionen gjort visar att bara hälften av de privata tjänstemännen i Sverige anser att det finns ett aktivt arbete för jämställda löner på arbetsplatsen. Av kvinnorna är det så få som fyra av tio som tycker att arbetsgivaren arbetar för att göra lönerna jämställda.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här