nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Bild Maria Gerlofson.
Ledarcoachen Maria Gerlofson har många tips om ett hållbart ledarskap.

9 vägar till ett hållbart ledarskap

Ledarcoachen Maria Gerlofson har sett alltför många exempel på stressmakare bland Sveriges vd:ar. Men hon har också genom åren mött en hel del drömchefer som skapar mycket energi i sitt företag.

Sedan 2012 driver Maria Gerlofson företaget Act and Grow, som utvecklar individer, grupper och chefer genom coachning, workshops och föreläsningar. I boken ”Drömchef eller stressmakare”, som kom ut i februari, visar hon på nio vägar till ett hållbart ledarskap.

Maria Gerlofson menar att det som hämmar utvecklingen, både hos individer och hos organisationer, är stress.

– Stressade människor är varken produktiva, engagerade eller

nydanande. De kämpar för att hålla näsan ovanför vattenytan och att göra vad som krävs för att verksamheten ska fungera från dag till dag. Det leder knappast till blomstrande organisationer och individer, säger hon.

Därför gäller det för ledare och organisationer att bli bättre på att förebygga stress, för att skapa goda arbetsmiljöer för människor.

– Det har blivit extra tydligt de senaste åren när sjukskrivningarna på grund av stressrelaterade problem

har ökat dramatiskt. Vi behöver satsa på hållbart ledarskap, både för organisationers, ledarnas och medarbetarnas skull.

Hållbart ledarskap innebär då, enligt Maria Gerlofson, att man driver en verksamhet och leder en grupp på ett sätt som gör att både ledarens och hans eller hennes grupp mår bra och samtidigt når de uppsatta målen.

Hon konstaterar att chefer ofta själva är stressade och därför inte hinner vara de goda ledare de vill vara.

– Möten, mejl, telefon och administration tar mycket kraft och tid. Ofta är faktiskt cheferna mer stressade än medarbetarna. Jag har själv jobbat som mellanchef i flera år och vet vad det innebär att ibland vara klämd mellan personalens behov, ägarnas direktiv och de yttre faktorer som påverkar verksamheten.

Maria Gerlofson har upplevt att tydlighet är ett problem i många organisationer.

– Ibland tror medarbetare att alla andra vet vad som ska göras, så av det skälet vågar de inte fråga, utan gissar sig fram genom att härma sina kollegor. Men i värsta fall vet inte heller kollegorna vad som egentligen är viktigast att göra.

Hon har också sett att det är ganska vanligt att många inte vet vilken affärsidé, vilka mål och vilka värderingar deras arbetsgivare har.

Maria Gerlofson konstaterar att det är svårt för en vd att vara tydlig, ge feedback, stötta och hjälpa till med prioriteringar om han eller hon själv inte hinner med allt de borde.

– När mejlkorgen svämmar över av saker du som ledare behöver göra eller fatta beslut om är det lätt hänt att stänga in sig med datorn och glömma personalen. Och den som är riktigt stressad får tunnelseende och kan inte se mer än en lösning. Då är det väldigt svårt att formulera och nå mål, att utforska vad som behövs och hitta rätt handlingar som leder rätt, säger hon.

Maria Gerlofsons 9 vägar till ett hållbart ledarskap

1. Sätt ramarna

Drömchefen är tydlig med varje anställd om vilken vision företaget har, vilka mål som finns, vad de anställda kan påverka och inte. Hen förmedlar tydligt vilket ansvar och vilka befogenheter alla har.

2. Prioritera smart

En drömchef ser till att arbetstiderna är rimliga i förhållande till uppdraget. Hen hjälper medarbetare att prioritera om det behövs.

3. Kommunicera tydligt

Drömchefen kommunicerar tydligt, klart och ofta. Hen pratar så att andra förstår och använder kroppen, rösten och tonläget för att nå fram.

4. Ge vettig feedback

Drömchefer ger positiv, konkret feedback. Ofta.

5. Reflektera och utvärdera

Drömchefen stannar upp när ni är klara med ett projekt eller en

uppgift för att reflektera, utvärdera och dra lärdomar.

6. Skapa bra och kreativa team

Drömchefen ser till att ha en bejakande atmosfär där alla säger ja till varandras idéer och förslag, där ni tillåter och lär av misstag och där ni har kul ihop på jobbet.

7. Hantera konflikter och svåra samtal

Drömchefen tar tag i konflikter direkt och ser till att hantera dem.

8. Var en förebild

Drömchefen tar hand om sig själv. Drömchefen vill vara en förebild och tar pauser, har rimliga krav på sig själv, prioriterar och ser till att göra saker utanför jobbet som hen mår bra av. Hen tar ansvar för sitt beteende och sina reaktioner.

9. Sök stöd

Drömchefen inser att ensam inte är stark utan söker stöd bland

andra chefer och ledare eller skaffar sig ett bollplank, en coach eller en mentor.

(Bild Maria Gerlofson)

Maria Gerlofson konstaterar att det är svårt för en vd att vara tydlig, ge feedback, stötta och hjälpa till med prioriteringar om han eller hon själv inte hinner med allt de borde.

Bild: Anette Andersson

Taggar:

Fler nyheter

Kompetensprogram lockar talanger

En undersökning från Kantar Sifo på uppdrag av SSE Executive Education visar att företag som erbjuder ett strukturerat program för kompetensutveckling har mer än sextio procents större chans att locka talanger än andra arbetsgivare. Trots det är detta något som sex av tio företag saknar.

Hur kan vd:n förstå medarbetarna?

Varför beter sig medarbetarna som de gör? Detta kan man få en del svar på genom att ta del av den senaste forskningen inom OBM, Organizational Behavior Management vilket presenteras av psykologen Leif E. Andersson i en ny bok.

Extra semester till de som tränar

Sjukfrånvaron sjönk med 30 procent när personalen hos Bostads AB Mimer i Västerås erbjöd extra semester om de tränade. Detta erbjudande fick de för två år sedan och utvärderingen talar sitt tydliga språk. Personalen har blivit friskare. 

Den svåra konsten att delegera

Psykologen Frans Kocken, som har sina rötter i Nederländerna och som sedan 2006 arbetar som organisationskonsult i Sverige, har sett många exempel på företag där vd:n inte delegerar tillräckligt mycket utan istället väljer att göra alltför mycket själv. Han har många tips att förmedla till vd:ar som brottas med detta problem.

Ökad efterfrågan på rådgivning

Idag lägger var tredje redovisningsbyrå i Sverige mer tid på rådgivning än för två år sedan och ännu fler tror att efterfrågan på rådgivning kommer att fortsätta öka. Samtidigt har varannan byrå inte vidtagit några åtgärder för att möta utvecklingen, visar en färsk undersökning från Visma.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här