nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

7 tips för att motverka chefers psykiska ohälsa

Chefernas sjukfrånvaro fortsatte att öka under förra året främst på grund av en kraftig uppgång av psykisk ohälsa, visar statistik från Previa Företagshälsa som lyfter fram sju tips för att motverka problemet.


Under perioden 2014 till 2018 ökade chefernas totala sjukfrånvaro med 50 procent. Men det som är mest alarmerande är den långtidssjukfrånvaro som är kopplad till psykisk ohälsa.

Chefernas frånvaro på grund av psykisk ohälsa ökade med hela 500 procent under perioden och det är framförallt kvinnliga chefer som står för den största ökningen. Under perioden 2014 – 2018 ökade kvinnornas frånvarodagar på grund av psykisk ohälsa med cirka 700 procent.

Statistiken, som inkluderar både kort- och långtidsfrånvaro, kommer från Previa Sjuk & Frisk och omfattar 170 000 personer, varav 12 300 chefer – 7 600 män och 4 400 kvinnor – på 410 anslutna företag över hela landet.

Kvaliteten påverkas

– Chefer har över tid sjukskrivit sig i betydligt mindre utsträckning än övrig personal. Men detta håller på att förändras på grund av trenden med ökad psykisk ohälsa inom chefsledet. Det är en allvarlig utveckling som inte bara medför lidande för individen som drabbas, utan även har negativ inverkan på kvaliteten i verksamheten, säger Lennart Sohlberg, analytiker och hälsoekonom på Previa.

Läs även: Många chefer känner psykiskt obehag inför jobbet.

För att vända trenden är det viktigt att arbeta för en hållbar arbetsplats där chefer och medarbetare tidigt ser samband, anser han. Previa ser just nu en ökad efterfrågan på analys, stöd och kompetensutveckling, ledarskap, hälsa och rehabilitering. Arbetsgivare måste enligt lag säkerställa en sund arbetsbelastning och god arbetsmiljö.

– Vi ser att mellancheferna tar till sig fakta och försöker ta sitt ansvar i vardagen. Men ofta saknas det resurser och lyhördhet för att tillgodose deras behov. Företagen måste bli medvetna om detta och särskilt följa upp yngre kvinnliga chefers situation, säger Pernilla Rönnlund, organisationskonsult på Previa.

7 tips för att motverka psykisk ohälsa för chefer.

Bygg chefsnätverk som ger chefer möjlighet att bolla idéer och söka stöd hos varandra.

Ta fram mentorprogram så att erfarna ledare kan stödja de som är nya i chefsrollen.

Se över storleken på personalgrupperna och chefens förutsättningar för att leda gruppen.

Avlasta chefernas administrativa arbetsuppgifter så långt som det går.

Se till att ha en tydlig ersättare vid chefens frånvaro.

Gör kontinuerlig uppföljning av arbetsmiljön och stressfaktorer på arbetsplatsen.

Ett nära och aktivt stöd från HR-funktionen kan underlätta chefens arbetssituation genom att bidra till tydlig struktur, rutiner och processer.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Få har möjlighet att träna på arbetstid

En ny undersökning visar att fyra av tio personer i Sverige säger att de är i dålig fysisk form och fler är bekymrade över sin egen hälsa. Trots det visar även undersökningen att många arbetsgivare inte prioriterar personalens hälsa. Endast var tionde person uppger att de får träna på arbetstid.

Sveriges Friskaste Företag

Byggmästar’n i Skåne har tilldelats utmärkelsen Sveriges Friskaste Företag 2018. Byggföretaget med huvudkontor i Helsingborg och med en omsättning på nästan en miljard kronor har integrerat arbetsmiljöarbetet i hela verksamheten och sätter ett likhetstecken mellan kvalitet i kundleveransen och medarbetarnas utveckling och hälsa.

7 steg till en förbättringskultur

Att arbeta med ständiga förbättringar är nödvändigt i de flesta organisationer. Men hur får man till den rätta glöden hos medarbetarna? Hur bygger man som ledare en kultur av ständiga förbättringar?
– Gör det så enkelt som möjligt. Teorier och modeller i all ära – men det är vad man gör i vardagen som spelar roll, säger ledarutvecklaren Ola Ljunggren Bergeå.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här