nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

7 tips för att motverka chefers psykiska ohälsa

Chefernas sjukfrånvaro fortsatte att öka under förra året främst på grund av en kraftig uppgång av psykisk ohälsa, visar statistik från Previa Företagshälsa som lyfter fram sju tips för att motverka problemet.


Under perioden 2014 till 2018 ökade chefernas totala sjukfrånvaro med 50 procent. Men det som är mest alarmerande är den långtidssjukfrånvaro som är kopplad till psykisk ohälsa.

Chefernas frånvaro på grund av psykisk ohälsa ökade med hela 500 procent under perioden och det är framförallt kvinnliga chefer som står för den största ökningen. Under perioden 2014 – 2018 ökade kvinnornas frånvarodagar på grund av psykisk ohälsa med cirka 700 procent.

Statistiken, som inkluderar både kort- och långtidsfrånvaro, kommer från Previa Sjuk & Frisk och omfattar 170 000 personer, varav 12 300 chefer – 7 600 män och 4 400 kvinnor – på 410 anslutna företag över hela landet.

Kvaliteten påverkas

– Chefer har över tid sjukskrivit sig i betydligt mindre utsträckning än övrig personal. Men detta håller på att förändras på grund av trenden med ökad psykisk ohälsa inom chefsledet. Det är en allvarlig utveckling som inte bara medför lidande för individen som drabbas, utan även har negativ inverkan på kvaliteten i verksamheten, säger Lennart Sohlberg, analytiker och hälsoekonom på Previa.

Läs även: Många chefer känner psykiskt obehag inför jobbet.

För att vända trenden är det viktigt att arbeta för en hållbar arbetsplats där chefer och medarbetare tidigt ser samband, anser han. Previa ser just nu en ökad efterfrågan på analys, stöd och kompetensutveckling, ledarskap, hälsa och rehabilitering. Arbetsgivare måste enligt lag säkerställa en sund arbetsbelastning och god arbetsmiljö.

– Vi ser att mellancheferna tar till sig fakta och försöker ta sitt ansvar i vardagen. Men ofta saknas det resurser och lyhördhet för att tillgodose deras behov. Företagen måste bli medvetna om detta och särskilt följa upp yngre kvinnliga chefers situation, säger Pernilla Rönnlund, organisationskonsult på Previa.

7 tips för att motverka psykisk ohälsa för chefer.

Bygg chefsnätverk som ger chefer möjlighet att bolla idéer och söka stöd hos varandra.

Ta fram mentorprogram så att erfarna ledare kan stödja de som är nya i chefsrollen.

Se över storleken på personalgrupperna och chefens förutsättningar för att leda gruppen.

Avlasta chefernas administrativa arbetsuppgifter så långt som det går.

Se till att ha en tydlig ersättare vid chefens frånvaro.

Gör kontinuerlig uppföljning av arbetsmiljön och stressfaktorer på arbetsplatsen.

Ett nära och aktivt stöd från HR-funktionen kan underlätta chefens arbetssituation genom att bidra till tydlig struktur, rutiner och processer.

Fler nyheter

Tabbar som bygger framgång

Entreprenören Ulf Mazur har skrivit ”Lilla boken om…Tabbekvoten” som är en ryggsäck fylld med tabbar. Han vänder sig mot den ”leta fel kultur” som råder i Sverige och på många företag. Det är en metafor för att få medarbetare att våga göra mer på jobbet och prova fler och nya sätt för att utveckla verksamheten.

Framtidens kvinnliga ledare 2019 korad

När chefsorganisationen Ledarna rankar landets främsta 75 chefer som är kvinnor upp till 35 år hamnar Stina Andersson, som nyligen tog en nyskapad nyckelroll i koncernen Axel Johnsson som Chief Operating Officer, högst upp på listan. Hennes långsiktiga målsättning är att bli vd för ett stort företag.

Jobbrelaterad stress ett stort arbetsmiljöproblem

En ny undersökning visar att över hälften av svenskarna upplever stress på jobbet varje vecka, och en av fem gör det dagligen. Undersökningen visar också att dubbelt så många kvinnor som män har varit sjukskrivna på grund av stress de senaste tre åren och att många företag misslyckas i det förebyggande arbetet med att motverka stress.

Konsten att hitta rätt i apparnas värld

Det gäller att hitta brytpunkten mellan artificiell intelligens som ger superkrafter och en nästan oändlig kapacitet med det vi människor har och som maskiner saknar: visioner, känslor, värderingar och viljan att bidra.

Helhetstänk viktigt vid vd:s löneförhandling

Enligt statistik från Svenskt Näringsliv låg medianlönen för en svensk vd 2017 på 76 000 kronor i månaden. Men när en blivande vd ska förhandla om lönen gäller det att väga in mycket mer än kronor och ören.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här