nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Foto: Adobe Stock

7 tips för att motverka psykisk ohälsa hos chefer

Under 2018 fortsatte chefernas sjukfrånvaro att öka främst på grund av en kraftig uppgång av underpsykisk ohälsa, visar statistik från Previa Företagshälsa.

Statistiken visar också att medan korttidsfrånvaron är oförändrad stiger långtidsfrånvaron brant och kvinnliga chefer är speciellt utsatta.

Under perioden 2014 till 2018 ökade chefernas totala sjukfrånvaro med 50 procent. En radikal ökning av sjukfrånvaron bland chefer är kopplad till ökad långtidsfrånvaro. Chefernas frånvaro på grund av psykisk ohälsa ökade med hela 500 procent och det är främst kvinnliga chefer som står för ökningen.

Läs mer: Mer förståelse för psykisk ohälsa

– Chefer har över tid sjukskrivit sig i betydligt mindre utsträckning än övrig personal, men detta håller på att förändras på grund av trenden med ökad psykisk ohälsa inom chefsledet, säger Lennart Sohlberg, analytiker och hälsoekonom på Previa.

Pernilla Rönnlund, organisationskonsult på Previa ser att mellancheferna tar till sig fakta och försöker ta sitt ansvar i vardagen, men ofta saknas det resurser och lyhördhet för att tillgodose deras behov.

Läs mer: Skamligt att prata med chefen om psykisk ohälsa

– Företagen måste bli medvetna om detta och särskilt följa upp yngre kvinnliga chefers situation, säger hon.

Statistiken kommer från Previa Sjuk & Frisk och omfattar 170 000 personer, varav 12 300 chefer, på 410 anslutna företag över hela landet.  

7 tips för att motverka psykisk ohälsa hos chefer

1. Bygg chefsnätverk som ger chefer möjlighet att bolla idéer och söka stöd hos varandra.

2. Ta fram ett Mentorprogram så att erfarna ledare kan stödja de som är nya i chefsrollen.

3.  Se över storleken på personalgrupperna och chefens förutsättningar för att leda gruppen.

4.  Avlasta chefernas administrativa arbetsuppgifter så långt som det går.

5.  Se till att ha en tydlig ersättare vid chefens frånvaro.

6.  Gör kontinuerlig uppföljning av arbetsmiljön och stressfaktorer på arbetsplatsen.

 

Fler nyheter

Jobbrelaterad stress ett stort arbetsmiljöproblem

En ny undersökning visar att över hälften av svenskarna upplever stress på jobbet varje vecka, och en av fem gör det dagligen. Undersökningen visar också att dubbelt så många kvinnor som män har varit sjukskrivna på grund av stress de senaste tre åren och att många företag misslyckas i det förebyggande arbetet med att motverka stress.

Konsten att hitta rätt i apparnas värld

Det gäller att hitta brytpunkten mellan artificiell intelligens som ger superkrafter och en nästan oändlig kapacitet med det vi människor har och som maskiner saknar: visioner, känslor, värderingar och viljan att bidra.

Helhetstänk viktigt vid vd:s löneförhandling

Enligt statistik från Svenskt Näringsliv låg medianlönen för en svensk vd 2017 på 76 000 kronor i månaden. Men när en blivande vd ska förhandla om lönen gäller det att väga in mycket mer än kronor och ören.

Stora arbetsgrupper ger sämre arbetsmiljö

En ny studie visar att storleken på arbetsgruppen påverkar hur vi mår på jobbet. Stora arbetsgrupper har nämligen en stark negativ inverkan på arbetsmiljön. Ju större arbetsgruppen är desto högre är risken för sjukfrånvaro och konflikter. Dessutom är stora grupper ett sänke för medarbetarnas engagemang.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här