nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Foto: Adobe Stock

7 tips för att motverka psykisk ohälsa hos chefer

Under 2018 fortsatte chefernas sjukfrånvaro att öka främst på grund av en kraftig uppgång av underpsykisk ohälsa, visar statistik från Previa Företagshälsa.

Statistiken visar också att medan korttidsfrånvaron är oförändrad stiger långtidsfrånvaron brant och kvinnliga chefer är speciellt utsatta.

Under perioden 2014 till 2018 ökade chefernas totala sjukfrånvaro med 50 procent. En radikal ökning av sjukfrånvaron bland chefer är kopplad till ökad långtidsfrånvaro. Chefernas frånvaro på grund av psykisk ohälsa ökade med hela 500 procent och det är främst kvinnliga chefer som står för ökningen.

Läs mer: Mer förståelse för psykisk ohälsa

– Chefer har över tid sjukskrivit sig i betydligt mindre utsträckning än övrig personal, men detta håller på att förändras på grund av trenden med ökad psykisk ohälsa inom chefsledet, säger Lennart Sohlberg, analytiker och hälsoekonom på Previa.

Pernilla Rönnlund, organisationskonsult på Previa ser att mellancheferna tar till sig fakta och försöker ta sitt ansvar i vardagen, men ofta saknas det resurser och lyhördhet för att tillgodose deras behov.

Läs mer: Skamligt att prata med chefen om psykisk ohälsa

– Företagen måste bli medvetna om detta och särskilt följa upp yngre kvinnliga chefers situation, säger hon.

Statistiken kommer från Previa Sjuk & Frisk och omfattar 170 000 personer, varav 12 300 chefer, på 410 anslutna företag över hela landet.  

7 tips för att motverka psykisk ohälsa hos chefer

1. Bygg chefsnätverk som ger chefer möjlighet att bolla idéer och söka stöd hos varandra.

2. Ta fram ett Mentorprogram så att erfarna ledare kan stödja de som är nya i chefsrollen.

3.  Se över storleken på personalgrupperna och chefens förutsättningar för att leda gruppen.

4.  Avlasta chefernas administrativa arbetsuppgifter så långt som det går.

5.  Se till att ha en tydlig ersättare vid chefens frånvaro.

6.  Gör kontinuerlig uppföljning av arbetsmiljön och stressfaktorer på arbetsplatsen.

 

Fler nyheter

Fokus på värderingar kan vara läpparnas bekännelse

En ny undersökning visar att trots att majoriteten av cheferna i olika organisationer anger att värderingar är grunden i verksamhetskulturen och en av de viktigaste faktorerna när de anställer och vidareutvecklar medarbetarna hanteras oftast arbetet utan strukturerade processer eller objektiv hantering. Arbetet sker istället baserat på magkänsla, med få inslag av fakta.

Akta dig för chefer som skriker åt sina barn

Krönika

Brukar du notera hur människor behandlar, pratar med eller pratar om, sina barn? Det kan vara en god indikation på med vilket anslag de också bemöter, eller kommer att bemöta, sina medarbetare. Föräldraskap är intimt förknippat med ledarskap. Föräldraskap ÄR i många dimensioner ledarskap. Skillnaden ligger kanske i att i föräldraskapet lägger man oftare bort […]

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här