nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

7 sanningar om innovation

Kairos Futures nya undersökning om innovation i svenska företag kan sammanfattas i sju punkter.

1. Innovation är det nya svarta

Satsningarna på innovation har ökat och förväntas öka i de flesta företag. 60 procent lägger till exempel mer resurser på innovation idag än för fem år sedan.

2. Osäker marknad bör ge avtryck i innovation

De flesta företag upplever marknaden som extremt konkurrensutsatt och i snabb förändring, samtidigt som marknadssituationen har liten påverkan på hur företagen bedriver innovation.

3. Alla ska bidra men processer saknas

56 procent av företagen ser innovation som något hela organisationen och alla medarbetare förväntas bidra till, men relativt få har en process för att göra detta.

4. Kundinvolering är framtidens standard

Hälften av företagen tror att systematisk involvering av kunder, konsumenter och partners kommer att vara standard i deras bransch inom fem år, men betydligt färre engagerar dessa externa parter idag.

5. Tid och processer är käppar i innovationshjulet

Tid och processer är de största hindren för medarbetare- och kund/partnerinvolvering i innovationsarbetet. 37 procent uppger att processer är ett problem för att involvera kunder och partners. 45 procent upplever att personalens tidsbrist är ett hinder för att involvera personal.

6. Systematik och öppenhet ger resultat

Systematiska innovationsprocesser och en modell för öppen innovation har starka samband med innovationstakt och innovationshöjd i företagen. Företag som kännetecknas av en systematisk och öppen innovationsmodell är nästan fyra gånger mer sannolika att ta fram helt nya produkter eller tjänster jämfört med dem som tydligt inte kännetecknas av det.

7. Sänk trösklarna så fler kan bidra i innovationsarbetet

I de flesta företag förväntas medarbetarna bidra i innovationsarbetet och allt fler ser att kundernas synpunkter måste in. Samtidigt saknar de flesta tekniska eller andra lösningar som gör det både enkelt, naturligt och roligt att bidra. Ska öppen innovation och ett brett engagemang kunna bli verklighet är detta nästa naturliga steg att ta.

Fler nyheter

Träning i dialog skapar driftiga arbetsteam

Forskaren Tomas Jungert vid Lunds universitet visar i en studie att övningar i dialog och i att ge återkoppling skapar driftiga och trygga arbetsteam. Arbetsgrupper som tränades i detta upplevde en ökad inre drivkraft och de trivdes bättre på jobbet än grupper som inte fick samma träning.

Skanska ”Årets mångfaldssmarta företag”

Föreningen MINE, som arbetar tillsammans med näringslivet för ökad mångfald och inkludering i arbetslivet, har tilldelat Skanska utmärkelsen Årets mångfaldssmarta företag/organisationen. Motiveringen är att Skanska under de senaste åren lyckats utmärka sig som en förebild - inte enbart i den egna branschen och i Sverige, utan även globalt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här