nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

7 sanningar om innovation

Kairos Futures nya undersökning om innovation i svenska företag kan sammanfattas i sju punkter.

1. Innovation är det nya svarta

Satsningarna på innovation har ökat och förväntas öka i de flesta företag. 60 procent lägger till exempel mer resurser på innovation idag än för fem år sedan.

2. Osäker marknad bör ge avtryck i innovation

De flesta företag upplever marknaden som extremt konkurrensutsatt och i snabb förändring, samtidigt som marknadssituationen har liten påverkan på hur företagen bedriver innovation.

3. Alla ska bidra men processer saknas

56 procent av företagen ser innovation som något hela organisationen och alla medarbetare förväntas bidra till, men relativt få har en process för att göra detta.

4. Kundinvolering är framtidens standard

Hälften av företagen tror att systematisk involvering av kunder, konsumenter och partners kommer att vara standard i deras bransch inom fem år, men betydligt färre engagerar dessa externa parter idag.

5. Tid och processer är käppar i innovationshjulet

Tid och processer är de största hindren för medarbetare- och kund/partnerinvolvering i innovationsarbetet. 37 procent uppger att processer är ett problem för att involvera kunder och partners. 45 procent upplever att personalens tidsbrist är ett hinder för att involvera personal.

6. Systematik och öppenhet ger resultat

Systematiska innovationsprocesser och en modell för öppen innovation har starka samband med innovationstakt och innovationshöjd i företagen. Företag som kännetecknas av en systematisk och öppen innovationsmodell är nästan fyra gånger mer sannolika att ta fram helt nya produkter eller tjänster jämfört med dem som tydligt inte kännetecknas av det.

7. Sänk trösklarna så fler kan bidra i innovationsarbetet

I de flesta företag förväntas medarbetarna bidra i innovationsarbetet och allt fler ser att kundernas synpunkter måste in. Samtidigt saknar de flesta tekniska eller andra lösningar som gör det både enkelt, naturligt och roligt att bidra. Ska öppen innovation och ett brett engagemang kunna bli verklighet är detta nästa naturliga steg att ta.

Fler nyheter

7 fallgropar för nya vd:ar

Michael D. Watkins, professor i ledarskap och organisationsförändringar vid IMD, konstaterar att de första månaderna på det nya vd-jobbet kan vara avgörande för om vd:n blir framgångsrik eller inte. Han lyfter fram sju vanliga fallgropar för nya vd:ar.

Så upptäcker du en psykopat

De är charmiga, specialister på retorik och experter på att manipulera. De lovar guld och gröna skogar men skapar psykosocialt lidande och ekonomiskt svinn i mångmiljardklassen. Här är tipsen för att upptäcka en psykopat.

Nu startar Vd-tidningen Premium

Artiklar

Vd-tidningen satsar allt mer på att bli digital. Idag startar vi därför vår premium-tjänst. Under Vd-tidningen Premium kommer våra prenumeranter få exklusiv tillgång till fördjupade nyheter och en digital kunskapsbank på vår sajt, förutom själva magasinet.

Ny bok om konsten att välja rätt chef

Författaren och ledaren Maria Uggelberg har kommit ut med boken ”Allt är chefens fel – om att välja rätt chef för att må bra på jobbet”. Boken handlar om hur man förstår vilken typ av ledarskap och företagskultur som råder på ens arbetsplats.

Vintergatan ett stöd i utvecklingen

Den 11 april kommer Cecila Nordén, verksamhetsarkitekt vid IRM, ut med boken ”Vintergatan - din verksamhetskarta” där hon berättar om denna modell för verksamhetsutveckling. En metod som utvecklats tillsammans med TUI och ett trettiotal andra företag.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här