nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

7 sanningar om innovation

Kairos Futures nya undersökning om innovation i svenska företag kan sammanfattas i sju punkter.

1. Innovation är det nya svarta

Satsningarna på innovation har ökat och förväntas öka i de flesta företag. 60 procent lägger till exempel mer resurser på innovation idag än för fem år sedan.

2. Osäker marknad bör ge avtryck i innovation

De flesta företag upplever marknaden som extremt konkurrensutsatt och i snabb förändring, samtidigt som marknadssituationen har liten påverkan på hur företagen bedriver innovation.

3. Alla ska bidra men processer saknas

56 procent av företagen ser innovation som något hela organisationen och alla medarbetare förväntas bidra till, men relativt få har en process för att göra detta.

4. Kundinvolering är framtidens standard

Hälften av företagen tror att systematisk involvering av kunder, konsumenter och partners kommer att vara standard i deras bransch inom fem år, men betydligt färre engagerar dessa externa parter idag.

5. Tid och processer är käppar i innovationshjulet

Tid och processer är de största hindren för medarbetare- och kund/partnerinvolvering i innovationsarbetet. 37 procent uppger att processer är ett problem för att involvera kunder och partners. 45 procent upplever att personalens tidsbrist är ett hinder för att involvera personal.

6. Systematik och öppenhet ger resultat

Systematiska innovationsprocesser och en modell för öppen innovation har starka samband med innovationstakt och innovationshöjd i företagen. Företag som kännetecknas av en systematisk och öppen innovationsmodell är nästan fyra gånger mer sannolika att ta fram helt nya produkter eller tjänster jämfört med dem som tydligt inte kännetecknas av det.

7. Sänk trösklarna så fler kan bidra i innovationsarbetet

I de flesta företag förväntas medarbetarna bidra i innovationsarbetet och allt fler ser att kundernas synpunkter måste in. Samtidigt saknar de flesta tekniska eller andra lösningar som gör det både enkelt, naturligt och roligt att bidra. Ska öppen innovation och ett brett engagemang kunna bli verklighet är detta nästa naturliga steg att ta.

Fler nyheter

Framtidens kvinnliga ledare 2019 korad

När chefsorganisationen Ledarna rankar landets främsta 75 chefer som är kvinnor upp till 35 år hamnar Stina Andersson, som nyligen tog en nyskapad nyckelroll i koncernen Axel Johnsson som Chief Operating Officer, högst upp på listan. Hennes långsiktiga målsättning är att bli vd för ett stort företag.

Jobbrelaterad stress ett stort arbetsmiljöproblem

En ny undersökning visar att över hälften av svenskarna upplever stress på jobbet varje vecka, och en av fem gör det dagligen. Undersökningen visar också att dubbelt så många kvinnor som män har varit sjukskrivna på grund av stress de senaste tre åren och att många företag misslyckas i det förebyggande arbetet med att motverka stress.

Konsten att hitta rätt i apparnas värld

Det gäller att hitta brytpunkten mellan artificiell intelligens som ger superkrafter och en nästan oändlig kapacitet med det vi människor har och som maskiner saknar: visioner, känslor, värderingar och viljan att bidra.

Helhetstänk viktigt vid vd:s löneförhandling

Enligt statistik från Svenskt Näringsliv låg medianlönen för en svensk vd 2017 på 76 000 kronor i månaden. Men när en blivande vd ska förhandla om lönen gäller det att väga in mycket mer än kronor och ören.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här