nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Camilla Bång Berg

6 punkter som bör ingå i ett anställningsavtal

Camilla Bång Berg, ombudsman på Civilekonomerna, har förslag på sex punkter som bör ingå i anställningsavtalet för vd och chefer i företagsledande ställning. Hon konstaterar att många anställda i företagsledande ställning inte alltid omfattas av lagen om anställningsskydd (LAS).

– Många chefer tror att de sitter säkert. Men omfattas du inte av LAS kan du bli uppsagd utan grund. Det kan komma som en chock för den som drabbas, säger hon.

Camilla Bång Berg har sett att många vd:ar inte studerat detaljerna i det egna anställningsavtalet och vad som gäller vid uppsägning från arbetsgivarens sida. Konsekvenserna kan bli stora.

– Som vd omfattas du inte av LAS eller kollektivavtal och har därför ett mycket svagt anställningsskydd. Företagets styrelse kan avbryta din anställning utan att behöva ange några särskilda skäl till det. För den som drabbas kan det komma som en chock, konstaterar Camilla Bång Berg.

Hon varnar även för att andra chefskategorier kan befinna sig i samma sits som en vd. Enligt svensk arbetsrätt kan det räcka med att ha en företagsledande ställning för att inte omfattas av LAS. I mellanstora företag kan det handla om vd:s ställföreträdare och tjänstemän med självständigt ansvar. I större bolag hamnar direktionsmedlemmar och chefer som ansvarar för en större gren av företagets verksamhet utanför LAS. 

– Många chefer vet inte om att de står utanför LAS. Ibland har man inte anställningsavtalet färskt i minnet eller har nöjt sig med ett muntligt avtal, säger Camilla Bång Berg. 

Hennes råd är att alltid kräva ett skriftligt avtal där det framgår om du omfattas av LAS eller inte. Att låta en expert granska avtalet är ett annat tips. 

 – I de fall man inte omfattas av LAS är det extra viktigt att avtala vad som gäller vid exempelvis uppsägning. Avtalet ska ge dig trygghet både under och efter anställningen, avslutar Camilla Bång Berg.

Exempel på vad som bör ingå i anställningsavtalet för vd och chefer i företagsledande ställning:

1.Lön och förmåner

2.Semester

3.Pension

4.Uppsägningstid

5.Avgångsvederlag

6.Försäkringar 

Taggar:

Fler nyheter

Alla chefer är inte psykopater

Du hör ett tal om Fidel Castros förträfflighet. Samtidigt får du höra att talaren blivit ombedd att argumentera för denna hållning. Tror du talaren uppskattar Castro? Troligen gör du det. I experiment som gjorts på just det här sättet visar det sig människor tror att talaren tycker så här om Castro – man skiljer inte […]

Förvalta kunderna och nå framgång

Lönsamhet är nära kopplat till förmågan att behålla kunder över tid. Men det är de lönsamma kunderna och kunder med potential ni behöver. Så ta reda på vilka som är era bästa kunder och att sedan se till att ta hand om dem.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här