nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Camilla Bång Berg

6 punkter som bör ingå i ett anställningsavtal

Camilla Bång Berg, ombudsman på Civilekonomerna, har förslag på sex punkter som bör ingå i anställningsavtalet för vd och chefer i företagsledande ställning. Hon konstaterar att många anställda i företagsledande ställning inte alltid omfattas av lagen om anställningsskydd (LAS).

– Många chefer tror att de sitter säkert. Men omfattas du inte av LAS kan du bli uppsagd utan grund. Det kan komma som en chock för den som drabbas, säger hon.

Camilla Bång Berg har sett att många vd:ar inte studerat detaljerna i det egna anställningsavtalet och vad som gäller vid uppsägning från arbetsgivarens sida. Konsekvenserna kan bli stora.

– Som vd omfattas du inte av LAS eller kollektivavtal och har därför ett mycket svagt anställningsskydd. Företagets styrelse kan avbryta din anställning utan att behöva ange några särskilda skäl till det. För den som drabbas kan det komma som en chock, konstaterar Camilla Bång Berg.

Hon varnar även för att andra chefskategorier kan befinna sig i samma sits som en vd. Enligt svensk arbetsrätt kan det räcka med att ha en företagsledande ställning för att inte omfattas av LAS. I mellanstora företag kan det handla om vd:s ställföreträdare och tjänstemän med självständigt ansvar. I större bolag hamnar direktionsmedlemmar och chefer som ansvarar för en större gren av företagets verksamhet utanför LAS. 

– Många chefer vet inte om att de står utanför LAS. Ibland har man inte anställningsavtalet färskt i minnet eller har nöjt sig med ett muntligt avtal, säger Camilla Bång Berg. 

Hennes råd är att alltid kräva ett skriftligt avtal där det framgår om du omfattas av LAS eller inte. Att låta en expert granska avtalet är ett annat tips. 

 – I de fall man inte omfattas av LAS är det extra viktigt att avtala vad som gäller vid exempelvis uppsägning. Avtalet ska ge dig trygghet både under och efter anställningen, avslutar Camilla Bång Berg.

Exempel på vad som bör ingå i anställningsavtalet för vd och chefer i företagsledande ställning:

1.Lön och förmåner

2.Semester

3.Pension

4.Uppsägningstid

5.Avgångsvederlag

6.Försäkringar 

Taggar:

Fler nyheter

Är du en skrämmande vd?

Krönika

Som vd kan du vara skrämmande. Dina ord och dina handlingar skapar oproportionerligt starka reaktioner bland dina kollegor. Ditt missnöje, din kritik och ditt kontrollerande skapar rädslor som triggar omedvetna och uråldriga instinkter hos dina medarbetare som leder till lägre engagemang. Hjärnforskning ger väl underbyggda vetenskapliga förklaringar till varför medarbetares engagemang för sitt jobb dämpas […]

Viktig med strategier för att minska stressen

Studenterna Magdalena Beijner och Johan Wahldén vid Högskolan i Kristianstad har i ett examensarbete studerat hur tidspressen hanteras inom revisionsbranschen. Deras slutsats är revisorer och revisorsassistenter använder strategier som både tar itu med känslorna som kan uppstå av stress och som går direkt till källan till stressen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här