nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Foto: Adobe Stock

5 tips för att erbjuda bra vidareutveckling

I en undersökning gjort av konsultföretaget Talentsoft svarar 37 procent av respondenterna att möjligheten att utveckla sig på arbetsplatsen är en av de tre viktigaste parametrarna i vardagen.

Möjlighet till vidareutveckling på arbetsplatsen är något som svenska medarbetare tycker är viktigt. De anställdas önskan om att vidareutveckla sig stämmer dock inte alltid överens med vad arbetsgivaren faktiskt erbjuder dem. Talentsofts undersökning visar nämligen att en tredjedel av de tillfrågade upplever i mycket liten utsträckning eller i liten utsträckning att deras arbetsplats gör tillräckligt mycket för att erbjuda dem vidareutveckling. Om man räknar med respondenterna som har svarat ”i viss utsträckning” är siffran 65 procent.

Läs mer: 5 råd för att behålla medarbetarna

Idag är en bra lön och trevliga kollegor ofta centralt när vi pratar om bra arbetsplatser. I undersökningen blir också lön, 64 procent, och kollegor, 75 procent, betraktat som några av de viktigaste faktorerna på en arbetsplats. Dock är det inte tillräckligt att enbart fokusera på dessa faktorer. Något indikerar att möjligheten till vidareutveckling också påverkar vad de svenska medarbetarna anser vara en bra arbetsplats.

Läs mer: 4 tips för bättre trivsel på arbetsplatsen

– Även om en bra lön, och i ännu större grad trevliga kollegor, är något som värdesätts högt ser vi hur möjligheten till ny kunskap och vidareutveckling blir allt mer aktuellt när medarbetare ska bedöma deras arbetsplats. Och det gäller inte minst den yngre generationen. Därför bör företagens ledning också sätta fokus på detta, säger Allan Nygaard, Nordic Regional Director hos Talentsoft.

TALENTSOFTS 5 TIPS TILL ATT ERBJUDA BRA VIDAREUTVECKLING PÅ ARBETSPLATSEN

  1. Avsätt en budget för extrautbildning / kurser för era anställda.
  2. Bygg upp synliga karriärvägar inom organisationen så att de anställda kan se hur de kan växa inom företaget, samt vilka kompetenser som krävs på de enskilda nivåerna.
  3. Erbjud era medarbetare coaching av andra anställda.
  4. Framlägg utvecklingsmål som en integrerad del av er MUS-process så det kommer på radarn hos både ledare och medarbetare.
  5. Uppmuntra medarbetare till att ingå i relevanta nätverk utanför företaget för inspiration och sparring.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Hållbarhet en viktig fråga

En ny rapport visar att potentiella medarbetare anser att företag och organisationer som arbetar aktivt med hållbarhet har högre attraktionskraft. Likaså är det viktigt för många verksamheter att vara etablerade i en kommun som arbetar för hållbar utveckling.

AI kan hjälpa ledare

En ny studie visar att Artificiell intelligent, AI, förstärker framgångsrika ledares färdigheter, hjälper dem att sätta bättre mål och frigöra tid. AI kan hjälpa ledare att vara just ledare.

Nytt verktyg som stöttar chefer

Prevent har tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO och PTK tagit fram ett enkelt webbverktyg som ger tips och råd om hur man som ledare skapar en hållbar arbetsmiljö där alla trivs och känner sig delaktiga.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här