nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Entreprenörer och företagare behöver stabila och förutsägbara regler. De så kallade 3:12- reglerna är ett mycket komplext regelverk som ändrats 23 gånger på 25 år. Nu är det alltså dags igen, vilket orsakar debatt. FOTO: Shutterstock

3:12-regler går vidare till lagrådet för översyn

Nu har 49 remissinstanser sagt sitt om förslagen till justeringar av 3:12-reglerna.

Nu har 49 remissinstanser sagt sitt om förlaget på ändrade regler för delägare i fåmansföretag, eller entreprenörsskatten som regelverket kommit att kallas. En av de tyngsta remissinstanserna, Skatteverket, ger i stort förändringarna tummen upp, men vill att vill att delägarens egen lön inte ska ingå i löneunderlaget och att företagaren inte ska få göra någon uppräkning på sparade gränsbelopp.

Kritik från Svensk Näringsliv

Krister Andersson, sakkunnig i skattefrågor på Svensk Näringsliv är mycket kritisk: 

– Finansdepartementet borde lyfta blicken och sänka de höga marginalskatterna. Den stora skillnaden mellan skatt på tjänsteinkomst (upp till 57 procent) och skatt på kapitalinkomst (20 procent i 3:12-systemet) är grundorsaken till den spänning som 3:12-regelverket försökt hantera, säger han. 

Nya regler vid årsskiftet

Finansdepartementet kommer nu att bearbeta remissvaren och förslaget går sedan vidare till lagrådet. Tanken är att de nya reglerna ska börja gälla från och med den 1 januari 2018.

En heltäckande genomgång av förslaget finns i årets första nummer av Vd-tidningen.

Fler nyheter

Träning i dialog skapar driftiga arbetsteam

Forskaren Tomas Jungert vid Lunds universitet visar i en studie att övningar i dialog och i att ge återkoppling skapar driftiga och trygga arbetsteam. Arbetsgrupper som tränades i detta upplevde en ökad inre drivkraft och de trivdes bättre på jobbet än grupper som inte fick samma träning.

Skanska ”Årets mångfaldssmarta företag”

Föreningen MINE, som arbetar tillsammans med näringslivet för ökad mångfald och inkludering i arbetslivet, har tilldelat Skanska utmärkelsen Årets mångfaldssmarta företag/organisationen. Motiveringen är att Skanska under de senaste åren lyckats utmärka sig som en förebild - inte enbart i den egna branschen och i Sverige, utan även globalt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här