nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

George Jansizian

3 tips för ett lyckat generationsskifte

Det finns mycket att tänka på när det är dags för ett generationsskifte i företaget. Här presenteras
några tips och tankar kring detta.

Juristen George Jansizian vid juristbyrån Freja Partner konstaterar att vid ett generationsskifte är något av det viktigaste att veta vad överlåtarna vill för att försöka få deras önskemål att fungera med övertagarens möjligheter. Det är inte alltid dessa två pusselbitar går ihop eftersom överlåtelseobjektets värde, finansieringsmöjligheter, syskonkompensation, samt andra juridiska regelverk kan utgöra hinder för hur överlåtaren vill att generationsskiftet ska hanteras.

– Men det viktiga är att påbörja processen nu, det vill säga medan man lever eftersom överlåtaren inte vet utfallet när denne inte längre lever. Ett generationsskifte utgör därför en konkret möjlighet att bestämma över skiftet av ens egendom under sin livstid och därmed undvika risker kring en framtida arvstvist, säger George Jansizian.

Läs mer: Projekt ska göra det enklare att köpa och sälja företag

Han betonar vikten av att involvera alla och att alla får komma till tals. Det förekommer nämligen att den tilltänkta övertagaren inte alltid är den som i slutändan tar över företaget eller fastigheten.

– Ofta har överlåtarna en bestämd bild av vem som är intresserad av att ingå i ett generationsskifte, vilket leder till att de inte har vidgat sina vyer. Den tilltänka övertagaren behöver inte alltid vara den mest lämpliga.

Läs mer: Ny bok om generationsskiften

George Jansizian poängterar, främst av juridiska skäl, men också av känslomässiga skäl för parterna att det blir rättvist.

– Som min gamla juristchef och mentor inom generationsskifte en gång sa, ”den absoluta rättvisan, den är väldigt svår att uppnå, men vi jurister kan se till att parterna kommer så nära den absoluta rättvisan som det bara går.”

George Jansizians 3 snabba tips inför ett generationsskifte

• Inventera vad parterna vill åstadkomma med generationsskiftet och se till att anlita en duktig jurist som kan leda processen framåt.

• Upprätta en PM (pro memoria) för att utvärdera vad alla parter vill och hur de ska nå sitt gemensamma mål.

• Värdera bolaget, fastigheten eller det objekt som ska överlåtas och kom ihåg, den tilltänka övertagaren är inte alltid den som är bäst lämpad. Det är viktigt att anlita en ekonomisk rådgivare för att utreda finansieringsmöjligheter med mera.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Framtidens kvinnliga ledare 2019 korad

När chefsorganisationen Ledarna rankar landets främsta 75 chefer som är kvinnor upp till 35 år hamnar Stina Andersson, som nyligen tog en nyskapad nyckelroll i koncernen Axel Johnsson som Chief Operating Officer, högst upp på listan. Hennes långsiktiga målsättning är att bli vd för ett stort företag.

Jobbrelaterad stress ett stort arbetsmiljöproblem

En ny undersökning visar att över hälften av svenskarna upplever stress på jobbet varje vecka, och en av fem gör det dagligen. Undersökningen visar också att dubbelt så många kvinnor som män har varit sjukskrivna på grund av stress de senaste tre åren och att många företag misslyckas i det förebyggande arbetet med att motverka stress.

Konsten att hitta rätt i apparnas värld

Det gäller att hitta brytpunkten mellan artificiell intelligens som ger superkrafter och en nästan oändlig kapacitet med det vi människor har och som maskiner saknar: visioner, känslor, värderingar och viljan att bidra.

Helhetstänk viktigt vid vd:s löneförhandling

Enligt statistik från Svenskt Näringsliv låg medianlönen för en svensk vd 2017 på 76 000 kronor i månaden. Men när en blivande vd ska förhandla om lönen gäller det att väga in mycket mer än kronor och ören.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här