nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Foto: Adobe Stock

3 tips för framgångsrik digital transformation

En undersökning som utförts på uppdrag av affärssystemföretaget Workday visar att fyra av fem europeiska företag riskerar digitalt dödläge på grund av affärssystem som inte håller måttet.

Den nya Europeiska studien från Workday visar att många företag hamnar i ett digitalt dödläge mellan organisationens förväntningar och affärssystemens möjligheter att möta de nya kraven.

Vid en implementering av storskalig digital transformation anser de tillfrågade företagen att deras ekonomi- och personalhanteringssystem enbart är ”tillräckliga” för dagens affärsbehov, då de saknar den flexibilitet och teknik som behövs för att leverera på ett allt bredare digitaliseringsmandat.

Analys- och marknadsundersökningsföretaget IDC, intervjuade 400 digitala ledare i Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Sverige och Storbritannien och frågade om deras syn på den inverkan som befintliga ekonomi- och personalhanteringssystem har på deras digitala transformation.

De digitala ledare som intervjuades identifierade tre huvudproblem som deras organisationer står inför, och de svenska ledarna pekade på följande:

– 82 procent kan inte integrera nya digitala lösningar med existerande ekonomi- och personalhanteringsprocesser, eller att det krävs en ansträngning att göra så.

– 80 procent befinner sig i en situation där de inte kan få fram realtidsprognoser och kontrollpaneler alls eller att det krävs omfattande handpåläggning.

– 80 procent tycker att det är svårt eller omöjligt att anpassa ekonomi- och personalhanteringsprocesser till nya krav.

Läs mer: Fyra tips om digital transformation

Som en del av undersökningen studerade IDC ett antal företag som ansågs vara ”bäst i klassen” när det gäller digital transformation i Europa. Med utgångspunkt i studien föreslår IDC tre områden där ekonomi, hr och it bör arbeta tillsammans med digitala ledare för att säkerställa en framgångsrik digital transformation på lång sikt:

1. Skapa ett digitalt drömteam som består av representanter från ekonomi, it, hr och personer som arbetar operativt i verksamheten: 73 procent av de digitala ledare som ansågs vara ”bäst i klassen” för kontinuerligt diskussioner om den digitala transformationen med HR- och ekonomichefer.

2. Stödja nya affärsmodeller genom ekonomi och HR: 76 procent ansåg att detta är mycket eller extremt viktigt. För att kunna göra detta behövs ett flexibelt ekonomi- och personalsystem som kan anpassas efter verksamheten på ett dynamiskt sätt.

3. Modernisera ekonomi- och personalhanteringssystem: Gemensamt för de företag som ansågs vara ”bäst i klassen” är att de gör avsevärda investeringar i ekonomi- och personalhanteringssystem. För att stötta deras digitala transformationsresa investerar 88 procent av dem i avancerade ekonomisystem och 86 procent i avancerade personalhanteringssystem.

– Det är dags för företag att bli mer disruptiva. Idag implementeras digitala transformationsstrategier när framåttänkande CEO: er inser att en bred digital transformation är nödvändig för överlevnad och tillväxt. Tekniken spelar en viktig roll, men förändringen handlar inte bara om investeringar i nya produkter och tjänster, eller hur företaget förändrar kundupplevelsen. Det handlar också om hur hela organisationen behöver anpassa sig och moderniseras. Transformationen måste även omfatta ekonomi och hr, för annars skapas inte den agilitet, flexibilitet och insikt som krävs för att lyckas i det moderna näringslivet, säger Mattias Bolander, nordisk regionchef på Workday.

 

Fler nyheter

Jobbrelaterad stress ett stort arbetsmiljöproblem

En ny undersökning visar att över hälften av svenskarna upplever stress på jobbet varje vecka, och en av fem gör det dagligen. Undersökningen visar också att dubbelt så många kvinnor som män har varit sjukskrivna på grund av stress de senaste tre åren och att många företag misslyckas i det förebyggande arbetet med att motverka stress.

Konsten att hitta rätt i apparnas värld

Det gäller att hitta brytpunkten mellan artificiell intelligens som ger superkrafter och en nästan oändlig kapacitet med det vi människor har och som maskiner saknar: visioner, känslor, värderingar och viljan att bidra.

Helhetstänk viktigt vid vd:s löneförhandling

Enligt statistik från Svenskt Näringsliv låg medianlönen för en svensk vd 2017 på 76 000 kronor i månaden. Men när en blivande vd ska förhandla om lönen gäller det att väga in mycket mer än kronor och ören.

Stora arbetsgrupper ger sämre arbetsmiljö

En ny studie visar att storleken på arbetsgruppen påverkar hur vi mår på jobbet. Stora arbetsgrupper har nämligen en stark negativ inverkan på arbetsmiljön. Ju större arbetsgruppen är desto högre är risken för sjukfrånvaro och konflikter. Dessutom är stora grupper ett sänke för medarbetarnas engagemang.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här