nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

3 nycklar till att behålla cheferna

En färsk forskningsstudie visar tydliga indikationer på vad som får en chef att lämna sitt uppdrag. Nyckeln till att stanna som chef är stöd från närmaste chef och ett uppmuntrande och rättvist ledarskap från denne.

Fyra av tio chefer lämnar sin chefstjänst. I forskningsstudien ”Chef i nöd och lust” som chefsorganisationen Ledarna presenterar har man följt upp 55 chefer efter 11 år och resultatet visar tydliga indikationer på vad som får en chef att lämna sitt uppdrag.

– De som överväger att lämna sitt chefsuppdrag anger främst arbetsbelastning, dåligt ledarskap och otydlighet som skäl för detta. Mest påfrestande i chefers vardag är hög arbetsbelastning som inte ger tid till det man uppfattar som viktiga arbetsuppgifter, säger Anki Udd, ledarskapsexpert på Ledarna.

Läs mer: Cheferna vill ha en arbetsfri fritid

Som ett komplement till forskningsstudien redovisas i rapporten även resultat från Chefsbarometern, en undersökning genomförd av Novus där 1 042 chefer deltagit.

Runt hälften av deltagarna i både forskningsstudien och Chefsbarometern säger att negativa attityder hos medarbetare och kollegor, krånglig administration och hämmande strukturer bidrar till minskad motivation att fortsätta som chef.

Läs mer: Vilka blöta filtar ser du i ditt företag?

Det cheferna menar är mest utvecklande i rollen är relationer – givande kollegor och medarbetare och mötet med andra människor.

– Att utveckla verksamheter och driva dessa i positiv riktning är ett tydligt tema i de intervjuer som vi gjort, berättar forskaren Robert Holmberg, universitetslektor vid Lunds universitet, som har lett forskningsstudien.

3 nycklar till att behålla cheferna

1. Stötta nya chefer över tid för att komma in i sin chefsroll för att nå ökad trygghet och hållbarhet. Med erfarenhet ökar chefers sociala skicklighet, trygghet i rollen och graden av inflytande.

2. Det som minskar motivationen på sikt till att fortsätta som chef är negativa attityder hos medarbetare och kollegor, krånglig administration och hämmande strukturer samt närmaste chefs ledarskap. Låt chefen istället vara chef!

3. Det som upplevs stödjande i chefers vardag är en bra chef, kollegor och medarbetare; fungerande administrativt stöd och stimulerande arbetsuppgifter.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Framtidens kvinnliga ledare 2019 korad

När chefsorganisationen Ledarna rankar landets främsta 75 chefer som är kvinnor upp till 35 år hamnar Stina Andersson, som nyligen tog en nyskapad nyckelroll i koncernen Axel Johnsson som Chief Operating Officer, högst upp på listan. Hennes långsiktiga målsättning är att bli vd för ett stort företag.

Jobbrelaterad stress ett stort arbetsmiljöproblem

En ny undersökning visar att över hälften av svenskarna upplever stress på jobbet varje vecka, och en av fem gör det dagligen. Undersökningen visar också att dubbelt så många kvinnor som män har varit sjukskrivna på grund av stress de senaste tre åren och att många företag misslyckas i det förebyggande arbetet med att motverka stress.

Konsten att hitta rätt i apparnas värld

Det gäller att hitta brytpunkten mellan artificiell intelligens som ger superkrafter och en nästan oändlig kapacitet med det vi människor har och som maskiner saknar: visioner, känslor, värderingar och viljan att bidra.

Helhetstänk viktigt vid vd:s löneförhandling

Enligt statistik från Svenskt Näringsliv låg medianlönen för en svensk vd 2017 på 76 000 kronor i månaden. Men när en blivande vd ska förhandla om lönen gäller det att väga in mycket mer än kronor och ören.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här