nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

10 sätt att använda sociala medier i jobbet

Sociala medier har allt mer kommit att bli ett verktyg i arbetsvardagen. I Sveriges största arbetslivsundersökning Manpower Work Life listas de vanligaste sätten som vi använder sociala medier i yrkeslivet.

Sociala medier har de senaste åren gått från att vara ett karriärverktyg för personer som söker nytt jobb till att bli ett verktyg i arbetsvardagen, visar Manpower Work Life. Exempelvis använder 37 procent sociala medier för att få nya idéer och uppslag och 25 procent för att kommunicera med kollegor.

Resultatet skiljer sig markant från 2016 års undersökning då man i högre grad använde sociala medier för att knyta professionella kontakter, spana på nya arbetsgivare och marknadsföra sig själv.

– Det är intressant att svenskarna på bara ett par år har breddat användandet och nyttan av sociala medier. Man provar sig fram och eftersom både fler svenskar använder sociala medier år från år och använder dem allt oftare hittar vi nya användningsområden, säger Mikael Jansson, vd för Manpower i Sverige i en kommentar.

Av Manpower Work Life framgår dock att det är skillnader i användningen av sociala medier beroende på roll i organisationen. Personer i chefsposition använder i högre grad sociala medier för personprofilering och informationsspridning.

Exempelvis använder var tredje chef – 34 procent – sociala medier för att marknadsföra sig själv jämfört med endast 13 procent bland övriga.

Läs även: Chefen får bra betyg för sin kommunikation.

– Att profilera medarbetarna i sociala medier går ofta hand i hand med att profilera företaget. Många arbetsgivare är glada när medarbetare är aktiva i sociala medier och på detta sätt är ambassadörer för sina arbetsgivare, säger Mikael Jansson.

Manpower Work Life är Sveriges största arbetslivspanel med närmare 20 000 personer som regelbundet får svara på aktuella frågor om arbetslivet. Den senaste undersökningen genomfördes av Inizio på uppdrag av Manpower Group under februari – mars 2018 och omfattar anställda, egenföretagare, arbetssökande och studerande. 1 707 personer svarade på undersökningen.

Så använder svenskarna sociala medier i yrkeslivet.

Få nya idéer och uppslag 37 % (26 %)

Kommunicera med kollegor 25 % (15 %)

Research 25 % (18 %)

Få tips och råd av kollegor och kontakter 22 % (15 %)

Knyta professionella kontakter 20 % (26 %)

Sprida information 17 % (15 %)

Fördriva tiden 16 %

Vidareutveckla mig 15 % (14 %)

Marknadsföra mig 13 % (18 %)

Hitta nya kunder eller brukare 10 %

Siffran inom parentes avser 2016.

Så använder cheferna sociala medier i yrkeslivet.

Marknadsföra mig 34 %

Få nya idéer och uppslag 33 %

Knyta professionella kontakter 30 %

Sprida information 30 %

Fördriva tiden 27 %

Research 21 %

Hålla koll på konkurrenter 18 %

Hitta nya kunder eller brukare 14 %

Marknadsföra mitt företag 14 %

Få tips och råd av kollegor och kontakter 13 %

Fler nyheter

Årets Employer Branding-företag utsedda

Undersökningsföretaget Universum Communication har utsett Sodexo, Unionen och Volvo Cars till ”Årets Employer Branding-företag 2019”. Utmärkelsen tilldelas företag som aktivt involverar hela organisationen i employer branding-frågor och som erbjuder bra karriär- och utvecklingsmöjligheter. 

Få har möjlighet att träna på arbetstid

En ny undersökning visar att fyra av tio personer i Sverige säger att de är i dålig fysisk form och fler är bekymrade över sin egen hälsa. Trots det visar även undersökningen att många arbetsgivare inte prioriterar personalens hälsa. Endast var tionde person uppger att de får träna på arbetstid.

Sveriges Friskaste Företag

Byggmästar’n i Skåne har tilldelats utmärkelsen Sveriges Friskaste Företag 2018. Byggföretaget med huvudkontor i Helsingborg och med en omsättning på nästan en miljard kronor har integrerat arbetsmiljöarbetet i hela verksamheten och sätter ett likhetstecken mellan kvalitet i kundleveransen och medarbetarnas utveckling och hälsa.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här