nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

10 saker som utmärker framgångsrika chefer

Att någon är en riktigt bra och omtyckt ledare är inte en slump. Här är tio saker som utmärker framgångsrika chefer, baserat på affärstidningen Fas Companys kartläggning med hjälp av tre experter.

1. De litar på medarbetarna

Vid rekrytering väljer de personer också utifrån deras ambition och attityd och inte enbart utifrån kompetens. De litar också på dessa personer och detaljstyr inte.

2. De vet vad medarbetarna gör

De har god insikt om medarbetarnas arbetssituation och om deras utmaningar i vardagen.

3. De tillåter misslyckanden

De skapar en kultur där det är tillåtet att misslyckas, för misstag händer oavsett hur mycket man än försöker förebygga dem. Medarbetarna vågar också berätta om vad som skett, vilket är bättre än att de inte gör det.

4. De är konsekventa

Forskning visar att medarbetare är tryggare, trivs bättre och är mindre stressade om deras chef är konsekvent, även om vissa beslut kunde upplevas som orättvisa. Förklaringen är att alla då har något att agera utifrån.

5. De är bra på kommunikation och lyssnar

De är intresserade av sina medarbetares åsikter och förstår deras arbetssituation. Samtidigt involverar de med sin kommunikation och ser medarbetarna.

6. De förstår vad deras ledarskap betyder

En duktig ledare inser hur deras beslut kommer att inverka på medarbetarna. Och de har självinsikt och känner till sina starka och svaga sidor.

7. De hjälper medarbetarna i karriären

En bra och insiktsfull chef fungerar som en mentor för medarbetarna och hjälper dem uppåt i karriären. De förstår, utifrån egen erfarenhet, hur viktig en mentor är.

8. De uppskattar sina medarbetare på ett personligt plan

De inser att medarbetarna har ett liv utanför jobbet med familj, vänner och fritid och ser till att det finns tid till privatlivet.

9. De är stöttande och ärliga

Medarbetare gillar chefer som de kan lita på och som ger ärlig feedback på rätt sätt. Dessa chefer ger också medarbetarna betydelsefulla arbetsuppgifter.

10. De står upp för medarbetarna

De tar medarbetarnas parti när de rapporterar uppåt eller när medarbetarna får problem.

Etiketter:

Fler nyheter

Fokus på värderingar kan vara läpparnas bekännelse

En ny undersökning visar att trots att majoriteten av cheferna i olika organisationer anger att värderingar är grunden i verksamhetskulturen och en av de viktigaste faktorerna när de anställer och vidareutvecklar medarbetarna hanteras oftast arbetet utan strukturerade processer eller objektiv hantering. Arbetet sker istället baserat på magkänsla, med få inslag av fakta.

Akta dig för chefer som skriker åt sina barn

Krönika

Brukar du notera hur människor behandlar, pratar med eller pratar om, sina barn? Det kan vara en god indikation på med vilket anslag de också bemöter, eller kommer att bemöta, sina medarbetare. Föräldraskap är intimt förknippat med ledarskap. Föräldraskap ÄR i många dimensioner ledarskap. Skillnaden ligger kanske i att i föräldraskapet lägger man oftare bort […]

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här