nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Graduates

Så leder du medarbetare som kan mer än du

Är medarbetarna experter på områden som du inte kan? Då delar du en erfarenhet med många vd:ar i dag. För ...

Från och med årsskiftet är kostnader för måltidsrepresentation inte längre avdragsgilla. För momsens del innebär de nya reglerna att det införs en enhetlig beloppsgräns på 300 kr per person och tillfälle och för inkomstskattens del att rätten till avdrag helt slopas.

Nya regler för representation

Efter årsskiftet får du inte längre göra kostnadsavdrag för representationsmåltider, men däremot får du ...

Fokus skapar engagemang. Och oavsett vilket fokus ni väljer som kommer en av fem att tycka att det är rätt fokus. Fyra av fem kommer antingen inte att lyssna, eller tycka att det är fel fokus.

Tydligt målfokus väcker engagemang

Att göra rätt saker på rätt sätt med ett tydligt fokus skapar engagemang. Börja med att svara på frågan ...

95 miljoner öronmärkta för digital affärsutveckling

Nu är det möjligt för små företag i nästan hela Sverige att söka affärsutvecklingscheckar från Tillväxtverket, för att utveckla företaget digitalt.

Mät rätt nyckeltal och väx!

För att säkerställa tillväxt och utveckling behöver vd och ledningsgrupp ha koll på viktiga nyckeltal som påverkar verksamheten idag, men också följa de nyckeltal som kan påverka verksamheten långsiktigt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här