nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Helena Källerman

Sju steg förtydligar vd:s vardag

Helena Källerman började skriva för att få distans till jobbet som vd. Nu har texterna blivit boken ...

Motivation, engagemang och känslan av arbetstillfredsställelse hänger inte bara på ekonomiska incitament – en stor del är helt och hållet avhängig vilken typ av ledarskap organisationen har.

Så bygger du en hållbar företagskultur

Det sitter i väggarna. Men vad är det som sitter i väggarna? Många är eniga om att företagskultur är ...

Glad talare

Ta efter de bästa talarna

De allra bästa talarna har flera likheter – knep som du också kan använda och som fungerar oavsett om du ...

Tjäna på att uppdatera medarbetarsamtalen

Bara 10 procent av medarbetarna anser att medarbetarsamtalet är viktigt för den egna utvecklingen. Det här borde arbetsgivarna ta tag i, tycker Manpowers HR-direktör som menar att medarbetarsamtalen är centrala för att både rekrytera och behålla medarbetare.

Individer viktigare än ålder när du anställer

Äldre är lika entusiastiska som yngre och satsar stort på att säkra sin kompetensutveckling. En ny undersökning slår hål på förutfattade meningar och pekar på att det är viktigare att se till individen än till åldern när du som vd bestämmer vem du ska anställa eller befordra.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här